Auteurs

14 producten gevonden.
Kennen is anders dan kunnen

Kennen is anders dan kunnen

Jeroen Boekhoven Susan Ketner Jacoline van der Slot

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 ingevoerd en in 2019 aangescherpt om signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld te laten...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Jan van der Ploeg: ‘Het ontbreken van vriendschappen vormt een ernstig risico’

Jan van der Ploeg: ‘Het ontbreken van vriendschappen vormt een ernstig risico’

Dr. Bas Levering

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Jan van der Ploeg is 95 jaar oud. Drie jaar geleden overleed zijn echtgenote Sarie van der Ploeg-Hoek. Hij is nog niet van plan om met het schrijven van boeken te stoppen.
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Natuur als pedagogisch instrument

Natuur als pedagogisch instrument

Elise Peters

Wanneer kinderen in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang wonen, staat hun leven op z’n kop. Na een vaak plotselinge verhuizing moeten ze hun draai vinden in een nieuwe omgeving. De fysieke...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Michiel Asselman Dr. Bas Levering Evelyne Offerman

In PiP 129 betoogt Bas Levering in zijn opiniestuk ‘Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen’, dat de inmiddels alledaags geworden begrippen trauma en veerkracht vaak naar believen worden...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
De centrale rol van het zelfbeeld

De centrale rol van het zelfbeeld

Peter van der Doef

In het boek Het positieve zelfbeeld als sociaal vaccin laat Jan van der Ploeg zien dat het zelfbeeld een centrale rol speelt bij veel, zo niet alle emotionele en gedragsproblemen. Volgens de auteur laat...
Meer info
Gratis
Onderdeel van PiP 128
Het klimaat verandert. De opvoeding ook

Het klimaat verandert. De opvoeding ook

Tom van Yperen

Klimaatverandering baart kinderen en jongeren veel zorgen. Dat stelt ons als opvoeders en de pedagogiek in het algemeen voor prangende vragen. Het is zaak die vragen op te pakken. Opvoeders krijgen de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Interview - Jan van der Ploeg

Interview - Jan van der Ploeg

Dr. Bas Levering

Jan van der Ploeg (1927), oud-hoogleraar orthopedagogiek aan de Leidse Universiteit, is waarschijnlijk de oudste wetenschappelijk actieve pedagoog in Nederland. Bas Levering sprak met hem over ontwikkelingen in...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 106 - 2018
PIP 130 - complete nummer

PIP 130 - complete nummer

06 Interview Jan van der Ploeg ‘Het ontbreken van vriendschappen vormt een ernstig risico’ 12 Pedagogiek Het klimaat verandert. De opvoeding ook? 20 Praktijk Kennen is anders dan kunnen 28...
Meer info
9,95
Onderdeel van PIP 130
Big Brother is watching your children

Big Brother is watching your children

Prof.dr. Ido Weijers

Met de ellende van de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen laat de IDFA-documentaire Moeders – over de Amsterdamse Top400-aanpak – bij velen de alarmbellen rinkelen. Ook hierbij leidde het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Eenzaamheid bij jeugdigen

Eenzaamheid bij jeugdigen

Jan van der Ploeg

Berichten over eenzaamheid gaan in negen van de tien gevallen over ouderen. Voor eenzaamheid onder jeugdigen is aanzienlijk minder belangstelling. Nog steeds nemen veel mensen eenzaamheid bij kinderen en...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 102 - 2018