Auteurs

Onderwijs

697 producten gevonden.
Naar school gaan een uitdaging?

Naar school gaan een uitdaging?

Wil van Nus

Waarom blijft schoolverzuim alsmaar groeien, ondanks allerhande beleid om dit tegen te gaan? Wil van Nus beziet dit probleem vanuit het gedachtegoed van ‘geweldloos verzet’. Daarmee reikt zij ook...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 127
Prinsjes en prinsesjes

Prinsjes en prinsesjes

Peter de Vries

Iedere leerkracht heeft er weleens mee te maken: ouders die geen kwaad woord kunnen horen over hun kinderen en met wie het daardoor moeilijk samenwerken is. Maar oordeel als leerkracht niet te snel over deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 127
‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'

‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'

Dr. Bas Levering

Ruben Fukkink is sinds 2012 bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen van het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam. Zeven jaar geleden publiceerde hij zijn geruchtmakende...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 127
Wat kinderen oppikken van de geschiedenis: over het belang van historische kennis

Wat kinderen oppikken van de geschiedenis: over het belang van historische kennis

Hoewel er vaak geklaagd wordt over een gebrek aan historische kennis, is er goed beschouwd enorm veel aandacht voor de geschiedenis, van publieksboeken en documentaires tot historische films en romans, waar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 126
Een terugblik met Samir Bashara

Een terugblik met Samir Bashara

Aart Verschuur

Acht jaar is Samir Bashara (GroenLinks, 40 jaar) wethouder geweest in Hoorn, voor onder meer onderwijs en ontwikkeling, en preventief jeugdbeleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal hij niet...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2022
Wat moet dat met al die data op school?

Wat moet dat met al die data op school?

Piet van der Ploeg

In de jeugdzorg wordt het meer en meer gebruikelijk om te werken met big data: grote hoeveelheden informatie over ouders en kinderen verzamelen, bewaren, vergelijken, delen, koppelen, verwerken, gebruiken. Het...
Meer info
Gratis
Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen

Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen

Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen. Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact De overheid stimuleert dat basisscholen kinderen helpen om gezond te leven.
Meer info
Gratis
De ideale dag!

De ideale dag!

PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om...
Meer info
Gratis
Verbeteren start in het basisonderwijs

Verbeteren start in het basisonderwijs

IJsbrand Jepma Karin Vander Heyden

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft op verzoek van de ministeries van SZW en OCW en de Inspectie van het Onderwijs aan Sardes gevraagd een wetenschappelijk kader te ontwikkelen met het...
Meer info
Gratis
Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo

Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo

Burgerschapsonderwijs draagt bij aan de voorbereiding van studenten op volwaardig functioneren in en deelname aan de maatschappij. In Nederland betekent dat samenleven met respect voor elkaar, voor de...
Meer info
Gratis