Auteurs

Ouders

84 producten gevonden.
Blijvend met elkaar verbonden. Gezinsrelaties na scheiding

Blijvend met elkaar verbonden. Gezinsrelaties na scheiding

Rianne van Dijk

Ik was 10 jaar oud toen mijn moeder van mijn een vader wilde scheiden. Ik hoorde dit nieuws van mijn broer, hij had de mail van papa ‘gehackt’ en belde mij toen meteen op school op. Dit was voor ons...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 132
Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Samenvatting In dit onderzoek zijn vier mechanismen onderscheiden als het gaat om contactverlies: Nalaten van de omgang - een ouder laat na omgang te hebben met zijn of haar kind, om wat voor...
Meer info
Gratis
Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer

Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer

Sandra Boogert

Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een kinderopvangorganisatie en ouders. In Ouder & Kind café De Huiskamer in Lochem zien ouders en kinderopvang elkaar als partners bij de...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 1 2023
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Advies Complexe scheidingen en Jeugdbescherming

Advies Complexe scheidingen en Jeugdbescherming

In een complexe scheiding dreigen ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog te verliezen. Naar schatting hebben in Nederland jaarlijks...
Meer info
Gratis
Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Gemiddeld genomen is de kwaliteit van de gastouderopvang op orde is, maar er zijn grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Verder lijken niet alle gastouderbureaus hun begeleidende taak voldoende...
Meer info
Gratis
Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Wanneer ouders die uit elkaar gaan niet in staat zijn om afspraken over de omgang met hun kind(eren) te maken of wanneer deze afspraken niet worden nagekomen, kan dit leiden tot heftige conflicten. In...
Meer info
Gratis
Recht doen aan kinderen en ouders

Recht doen aan kinderen en ouders

Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtszaken, mede door de grote problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders in die ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te...
Meer info
Gratis
Gedeelde zorg maakt… halve zorg? Over co-ouderschap na een scheiding

Gedeelde zorg maakt… halve zorg? Over co-ouderschap na een scheiding

Liesbeth Groenhuijsen

Hoe moet na een scheiding de zorg verdeeld worden? Is een fiftyfifty-verdeling zoals co-ouderschap het beste? Veel ouders menen dat het zo in de wet staat, dus dan moet dat wel het beste zijn. Het gaat hier...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 126
Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger 'Scheiden zonder schade'

Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger 'Scheiden zonder schade'

Verreweg de meeste ouders (>80%) die uit elkaar gaan regelen de gevolgen van hun scheiding in onderling overleg. Zij zijn in staat om afspraken te maken over de verdeling van de zorg voor hun kinderen,...
Meer info
Gratis