Auteurs

Ouders

76 producten gevonden.
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Recht doen aan kinderen en ouders

Recht doen aan kinderen en ouders

Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtszaken, mede door de grote problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders in die ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te...
Meer info
Gratis
Gedeelde zorg maakt… halve zorg? Over co-ouderschap na een scheiding

Gedeelde zorg maakt… halve zorg? Over co-ouderschap na een scheiding

Liesbeth Groenhuijsen

Hoe moet na een scheiding de zorg verdeeld worden? Is een fiftyfifty-verdeling zoals co-ouderschap het beste? Veel ouders menen dat het zo in de wet staat, dus dan moet dat wel het beste zijn. Het gaat hier...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 126
Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger 'Scheiden zonder schade'

Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger 'Scheiden zonder schade'

Verreweg de meeste ouders (>80%) die uit elkaar gaan regelen de gevolgen van hun scheiding in onderling overleg. Zij zijn in staat om afspraken te maken over de verdeling van de zorg voor hun kinderen,...
Meer info
Gratis
Verslag van archief- en literatuuronderzoek rond regels en toezichthouders bij binnenlandse afstand en adoptie, 1956-1984

Verslag van archief- en literatuuronderzoek rond regels en toezichthouders bij binnenlandse afstand en adoptie, 1956-1984

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnen- landse afstand en...
Meer info
Gratis
Verslag van het krantenen literatuuronderzoek: persoonlijke ervaringen met binnenlandse afstand en adoptie

Verslag van het krantenen literatuuronderzoek: persoonlijke ervaringen met binnenlandse afstand en adoptie

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnen- landse afstand en...
Meer info
Gratis
Verslag van het archiefonderzoek bij Tehuis Annette 1956- 1984, Amsterdam

Verslag van het archiefonderzoek bij Tehuis Annette 1956- 1984, Amsterdam

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnen- landse afstand en...
Meer info
Gratis
Verslag van archiefonderzoek bij Ons Tehuis 1956 - 1984, Utrecht

Verslag van archiefonderzoek bij Ons Tehuis 1956 - 1984, Utrecht

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnenlandse afstand en...
Meer info
Gratis
Verslag van het archiefonderzoek bij Moederheil, Breda 1956-1972

Verslag van het archiefonderzoek bij Moederheil, Breda 1956-1972

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnen- landse afstand en...
Meer info
Gratis
Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen voorgesteld die tot doel hebben de negatieve gevolgen van scheidingen te verminderen. Onder meer in het dit jaar afgeronde programma Scheiden zonder Schade.
Meer info
Gratis