Auteurs

Stoornissen/variabelen

203 producten gevonden.
Wat is er toch met deze leerling?

Wat is er toch met deze leerling?

Anneke Groot

Bij sommige kinderen werkt het brein net iets anders dan bij andere kinderen. Ze hebben daarom ook op een andere manier aandacht nodig. Meer kennis en meer begrip bij de volwassenen zorgt ervoor dat deze...
Meer info
Gratis
Autisme op school

Autisme op school

Martine Delfos

Op de vroegere kleuterschool leerden kinderen vooral spelenderwijs. Nu ook in de kleuterjaren al veel nadruk ligt op presteren op school, is er minder tijd en aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Meer info
Gratis
Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD Handreiking

Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD Handreiking

Berno van Meijel Froukje Wielenga Esther Krijnen-de Bruin

Deze handreiking is voortgekomen uit het onderzoeksproject ‘Hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD’. Het onderzoek is gefinancierd door het Centre of Expertise Preventie in Zorg &...
Meer info
Gratis
Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht

Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht

Paul Stam Keete Beckeringh

Dit onderzoeksverslag gaat in op de invulling die middelbare scholen momenteel geven aan ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen, om vervolgens een aantal voorstellen te doen om deze ondersteuning te...
Meer info
Gratis
De bestaansstrijd van het meisje met anorexia

De bestaansstrijd van het meisje met anorexia

Heleen Wesselius

Anorexia is een complex fenomeen waar vooral jonge vrouwen last van hebben (9 van de 10). De helft wordt chronisch ziek en 5 – 20% zal eraan sterven. Er is een gebrek aan kennis over de ervaring van dwang...
Meer info
Gratis
Evaluatie Pilot Angst en Depressie

Evaluatie Pilot Angst en Depressie

In 2018 werd bestuurlijk de afspraak gemaakt mogelijkheden te onderzoeken om het groeiend aantal leerlingen in Hardenberg dat jeugdhulp nodig had te analyseren en vervolgens te onderzoeken of er in de...
Meer info
Gratis
Beeldende therapie op school

Beeldende therapie op school

Celine Schweizer

In september 2020 promoveerde Celine Schweizer op het onderwerp ‘Beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen’. Veel kinderen met een vorm van autisme worden verwezen naar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 124
Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden, niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. Te pas en te onpas zie je het woord opduiken. Maar de bekendheid van de term, en...
Meer info
Gratis
Maatwerk  in meedoen

Maatwerk in meedoen

Een vergelijking van zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking   Het SCP gaat in het rapport Maatwerk in meedoen na in...
Meer info
Gratis
Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (hierna jeugdigen met een LVB genoemd) zijn gevoeliger voor de impact van potentieel traumatische gebeurtenissen en hebben tevens een...
Meer info
Gratis