Hét digitaal naslagwerk voor Pedagogiek

Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen


Recent toegevoegd

Evaluatie Passend Onderwijs 2020

Evaluatie Passend Onderwijs 2020

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder...
Burgerparticipatie in onderzoek

Burgerparticipatie in onderzoek

Onderzoek in een participatiesamenleving Met de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving lijkt de aandacht voor burgerparticipatie groter dan ooit. Met name overheden koesteren...
Opgroeien en opvoeden ondersteunen

Opgroeien en opvoeden ondersteunen

Landelijk opleidings- en competentieprofiel hbo-bacheloropleiding Pedagogiek Dit landelijke profiel (34 pagina's/ digitaal) biedt een generieke basis voor de inrichting van de curricula van de...
De betekenis van educatie

De betekenis van educatie

De bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving Er is er een aantal prangende vragen: a) kan het onderwijs er wel toe bijdragen dat leerlingen kunnen (gaan) floreren? b) kan het onderwijs...
Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school

Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school

Scholen krijgen de laatste jaren steeds meer maatschappelijke taken toebedeeld. Vanuit hun aard vervullen scholen uiteraard al allerlei maatschappelijke functies, maar de druk op scholen om steeds...
Parkhursts daltononderwijs als praktijkgedreven vernieuwing

Parkhursts daltononderwijs als praktijkgedreven vernieuwing

Er is veel discussie over de verhouding tussen onderwijswetenschap en onderwijspraktijk, tussen wat onderwijsdeskundigen onderzoeken en bedenken en wat leraren doen in de klas. Men spreekt van een kloof...