Auteurs

Vormingsgebieden

41 producten gevonden.
Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018, om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Het...
Meer info
Gratis
Taalontwikkeling in de natuur

Taalontwikkeling in de natuur

Jannette Prins

Lekker naar buiten de natuur in blijkt goed te zijn voor de motoriek en de concentratie van jonge kinderen. In het onderzoek ‘Hoofd, schouders, knie en TAAL’ staat de vraag centraal in hoeverre...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Jan Hardeman

Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen. Jan...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2018
Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Koen Westen

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2017
Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Huub Wiltschut

Voor LVB’ers is sporten een uitstekende manier om sociale vaardigheden te leren. Sozio-redacteur Huub Wiltschut gaat op bezoek in Almere, waar Henk ter Haar en Mark Mulder zich samen met...
Meer info
3,90
Jongerenwerk in beeld:  Voor partners in de wijk

Jongerenwerk in beeld: Voor partners in de wijk

In deze brochure beschrijven we wat jongerenwerk onmisbaar maakt voor (kwetsbare) jongeren én de samenleving. Jongerenwerkers zijn sociale professionals die een bijdrage leveren aan het realiseren...
Meer info
Gratis
Over informatievaardigheden in het onderwijs

Over informatievaardigheden in het onderwijs

Amber Walraven

Een werkstuk voor school? Googelen, knippen en plakken. In dit artikel wordt uiteengezet dat informatie van internet halen niet zo simpel is als het lijkt en dat leerlingen hierin geïnstrueerd...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 65 - 2012
Oorzaken en gevolgen van gameverslaving

Oorzaken en gevolgen van gameverslaving

Jeroen S. Lemmens

Computer- en videogames zijn een van de meest populaire vormen van vermaak voor kinderen en jongeren wereldwijd. Voor de overgrote meerderheid van de jeugd brengt deze vorm van interactief entertainment...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 65 - 2012
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek

Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek

Jenthe Baeyens

De narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen wordt op veel scholen in de Verenigde staten uitgevoerd en erkend voor de invloed die het heeft op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 63 - 2011
Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Siebren Miedema

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs...