Pedagogiek Digitaal

Pedagogiek DigitaalPedagogiekdigitaal.nl is een digitale kennisbank in het pedagogisch vakgebied met gevalideerde pedagogische kennis en informatie. Het vormt zo een one-stop-shop in de pedagogiek en is een prima zoek- en naslagwerk voor pedagogische professionals en studenten in de pedagogiek en pabo’s.

Opbouw van de inhoud

Pedagogiek in Praktijk
Het pedagogisch tijdschrift sinds 2001 is op artikelniveau volledig gedigitaliseerd opgenomen in de kennisbank.

Pedagogische vakboeken:
Primair uit de collectie van uitgeverij SWP komen op doorlopende basis nieuwe boektitels in de kennisbank.

Verder worden relevante artikelen en bijdragen toegevoegd uit andere tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Ouderbegeleiding/Ouderschapskennis en het tijdschrift Sozio-SPH. Ook zijn er steeds meer partners waarmee we een overeenkomst kunnen aangaan. Zo zijn veel materialen beschikbaar via de Korczakstichting met teksten vanuit het gedachtegoed van Janusz Korczak. Vanuit het publieke domein worden relevante rapporten en wetteksten opgenomen. En met enkele onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt over opname van eerder gepubliceerde onderzoeken met een pedagogische invalshoek.

De kennisbank staat nooit stil en iedere maand zijn er nieuwe documenten beschikbaar.


Zoeken en categorieën

Het zoekscherm spreekt voor zich: iedere zoekterm kan worden ingegeven en de resultaten verschijnen dan in beeld. Als er teveel resultaten zijn, klik dan op een categorie (of op een auteur): dat dient tevens als filter en alleen de zoekresultaten aan de hand van het filter komen tevoorschijn.


Accounts en abonnementen

Om artikelen te kunnen downloaden heb je een SWP-account nodig en dat levert verder geen enkele verplichting op, alleen maar voordelen. Een abonnement geeft direct toegang tot alles, waar je zonder abonnement voor afzonderlijke artikelen wel moet betalen. Het downloaden van artikelen uit de kennisbank is toegestaan voor persoonlijk gebruik van de accounthouder. Het is niet toegestaan deze download te verspreiden of te herpubliceren in welke vorm dan ook. Dat is ook logisch omdat anders rechthebbenden geen aanspraak meer kunnen maken op de teksten in hun eigendom en er inbreuk wordt gemaakt op deze rechten, hetgeen strafbaar is. Een uitzondering hierop zijn documenten die al ontleend zijn aan het publieke domein, zoals overheidsrapporten en wetteksten.

Abonnementstermijnen

Voor studenten en particuliere abonnees geldt een abonnementstermijn van drie maanden, die telkens voor drie maanden wordt verlengd. De abonnementsbedragen worden per drie maanden geïncasseerd. Zakelijke abonnees gelden voor een periode van een jaar en worden met behulp van een factuur gefactureerd. Ook de zakelijke abonnementen worden tot wederopzegging verlengd.

BTW

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Bij de bepaling hiervan lopen we al vooruit op een voorgenomen BTW-percentage van 9%. Op dit moment is de BTW 21% op digitale producten. Het verschil wordt door pedagogiekdigitaal.nl zelf opgepakt.

Tips en suggesties

Wij zijn zeer ontvankelijk voor tips en suggesties, zowel voor wat betreft de inhoud als de werking. Heb je bronnentips om de inhoud te verbeteren? Of heb je een andere vraag of opmerking?
Stuur ons dan een bericht via het Contactformulier

Magazine

Pedagogiek in praktijk

Het fraai vormgegeven gedrukte tijdschrift Pedagogiek in Praktijk blijft uiteraard bestaan en dat is echt een feestje om het tweemaandelijks in de brievenbus te krijgen. Dus neem een abonnement! Dat is een ander proces en hier aan te vragen! Nieuwe abonnees op de gedrukte versie krijgen een mooi welkomstcadeau (niet te vinden in de kennisbank).