Auteurs

Beleid

41 producten gevonden.
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021) gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke...
Meer info
Gratis
Over de auteurs
Behandeling van delinquente jongeren

Behandeling van delinquente jongeren

Han Spanjaard

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die van een ernstig strafbaar feit worden verdacht, komen in aanraking met het jeugdstrafrecht. Wanneer de kinderrechter de strafbare feiten bewezen acht, kan hij...
De strijd tegen jeugdcriminaliteit: veramerikanisering en verharding?

De strijd tegen jeugdcriminaliteit: veramerikanisering en verharding?

Johan Bac

Veel goede elementen van ons jeugdstraf(proces)recht stammen van oorsprong uit de Verenigde Staten, zoals de speciale jeugdinrichtingen en de kinderrechter. Bij invoering van deze nieuwe elementen – begin...
Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?

Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?

Mariëlle Bruning

De aanpak van jeugddelinquentie staat – nu veiligheid als speerpunt van het kabinetsbeleid geldt – hoog op de politieke agenda. Als er in de politiek gesproken wordt over jeugddelinquentie, lijkt de...
Effectuering van omgang

Effectuering van omgang

Brigitte Chin-A-Fat

De effectuering van het wettelijk recht op omgang staat al enige tijd in de belangstelling. Het WODC1 gaf in 1998 de Vrije Universiteit opdracht een rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten naar de handhaving...
Effectuering van omgang

Effectuering van omgang

Brigitte Chin-A-Fat

De effectuering van het wettelijk recht op omgang staat al enige tijd in de belangstelling. Het WODC1 gaf in 1998 de Vrije Universiteit opdracht een rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten naar de handhaving...
Gezamenlijk gezag: met of zonder opvoedingsplan?

Gezamenlijk gezag: met of zonder opvoedingsplan?

Cees van Leuven

In dit artikel ga ik in op de organisatie van het ouderschap na scheiding en de wenselijkheid om dat proces op zorgvuldige wijze te begeleiden. Hoe zit het met procesbegeleiding bij scheiding in het algemeen?...
Het Bureau Jeugdzorg in de jeugdstrafrechtspraktijk

Het Bureau Jeugdzorg in de jeugdstrafrechtspraktijk

Marius van der Klei

De jeugdreclassering maakte in de jaren negentig een sterke groei door, niet alleen met betrekking tot het aantal jeugdreclasseringsklanten maar ook met betrekking tot het aantal mogelijkheden om de opgelegde...
Het Bureau Jeugdzorg en de OTS: nieuwe structuren, betere zorg?

Het Bureau Jeugdzorg en de OTS: nieuwe structuren, betere zorg?

Paul Vlaardingerbroek

In deze bijdrage wil ik ingaan op de vraag wat er vanaf 2005 mogelijk zal gebeuren met de rol van de gezinsvoogdij-instelling (GVI) binnen het Bureau Jeugdzorg. Een tweede vraag die ik aan de orde stel is of de...