Auteurs

Jeugdbescherming

107 producten gevonden.
Met één been in jouw huis

Met één been in jouw huis

Ellen Schep Yvonne Aartsen

De laatste tien tot vijftien jaar verschuift het denken over ouders van uithuisgeplaatste (pleeg)kinderen. Waar ouders eerst op afstand werden gehouden, weten we nu hoe belangrijk het is dat ouders deel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 111 - 2019
Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Miriam Ekelschot

De afgelopen jaren is de rol van de hulpverlener bij meerdere familiedrama’s breedvoerig ter discussie gesteld. Ondanks de nabijheid van hulpverleners deden die drama’s zich toch voor. Brengt de meldcode...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Linda Terpstra Anke van Dijke

Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg Door de transitie in de jeugdzorg komen juist de meest kwetsbare kinderen in de knel. Dat betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke van Fier Fryslân. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2013
Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken

Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken

Nanda Tulner

‘Het ergste dat ik ooit in de rechtszaal heb gezien? Zo’n ouderwetse jeugdstrafrechter die een serie verwijten over een jongen van 16 uitstort. Die jongen zat daar voor niet echt zware vergrijpen, hij had...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 65 - 2012
Kees Trimbos pionier sociaal werk

Kees Trimbos pionier sociaal werk

Dr. Maarten van der Linde

Trimbos is een begrip. Het is de naam van het landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat Kees Trimbos vijftig jaar geleden nationaal bekend werd...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 103 - 2011
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

Esther Geurts

Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de hulpverlening...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 103 - 2011
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Wiel Janssen Diane Kerbert

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert zetten de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 100 - 2011
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Rianne van den Heuvel

Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk minder vanuit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 99 - 2011
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Afra Groen

Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de achtergrond, reikwijdte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Joep Hanrath

Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010