Auteurs

Geschiedenis

11 producten gevonden.
PiP 125 (complete editie)

PiP 125 (complete editie)

Inhoud PIP 125 06 ‘Kleuters moet je vooral niet onderschatten’ 12 Omgaan met kinderarmoede 16 Geven we kinderen te veel of te weinig complimenten? 22 De meespelende...
Meer info
9,95
Onderdeel van PiP 125
Veerkracht

Veerkracht

Jan van der Ploeg

(biografie) Norman Garmezy wordt gezien als de grondlegger van het onderzoek naar veerkracht, een concept dat verklaart waarom kinderen hun negatieve ervaringen zoals verwaarlozing en mishandeling al dan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 125
Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Wouter Pols

Binnen de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs is het jaar 1806 cruciaal. In dat jaar wordt voor het eerst een nationale onderwijswet van kracht. De wet maakt een onderscheid tussen openbaar en bijzonder...
Meer info
Gratis
Van lieverlede Jeugdformaat

Van lieverlede Jeugdformaat

René Clarijs

In het stadsgewest Haaglanden hebben in de afgelopen eeuwen honderden organisaties hulp geboden aan kinderen en jongeren. Dat gebeurt eerst vanuit de lokale overheid met weeskamers en later weeshuizen, en...
Meer info
6,95
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Jan Steyaert

De sociale sector moet haar geschiedenis koesteren om te leren voor de toekomst. De canon sociaal werk maakt die historie inzichtelijk. Jan Steyaert beschrijft het belang ervan en de wijze waarop...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Sozio 83 - 2008
Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek

Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek

Gerdien Bertram-Troost Doret de Ruyter Stijn Sieckelinck

Na de bloei van idealisme in de jaren zestig van de vorige eeuw was de aandacht voor idealen in de afgelopen decennia gering. Het realisme van de jaren tachtig en negentig nam de dominante plaats van idealisme...
Meer info
9,95
Uit en thuis

Uit en thuis

Elly Singer

De kinderopvang in Nederland is flink in beweging. Het aantal kinderdagverblijven groeit dankzij het recente stimuleringsbeleid van de overheid. Zo kunnen meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. De...
Meer info
Gratis
Het gebruik van sprookjes

Het gebruik van sprookjes

Felix Adler

Er bestond en bestaat nog steeds een aanzienlijk meningsverschil onder opvoeders over de waarde van sprookjes. Ik durf te denken dat, zoals in vele andere gevallen, de oorzaak van het meningsverschil ligt in...
Meer info
Gratis
Zenuwachtige kinderen

Zenuwachtige kinderen

H. Bosma

Tot de vraagstukken, die in de laatste jaren bizonder de aandacht hebben getrokken, behoort  zeker ook dat der „zenuwachtigheid" van onzen tijd, ongetwijfeld thans het meest...
Meer info
Gratis
Hoe opvoedingsfouten te vermijden

Hoe opvoedingsfouten te vermijden

Herman Julius Jordan jr.

Opvoeding en leiding Instinctssfeer Verstandssfeer intuitieve sfeer Gevoelssfeer Het gezin De omgeving Gespleten opvoeding Straf en beloning De vrede vindt zijn oorsprong in de...
Meer info
Gratis