Auteurs

Geschiedenis

15 producten gevonden.
Theo Thijssen tegen infantilisering

Theo Thijssen tegen infantilisering

Willem Koops

Deze column gaat meestal over empirisch onderzoek en de betekenis ervan voor de pedagogiek. Maar er is ook historisch onderzoek waarvan de pedagoog iets kan leren. Een voorbeeld is de recente biografie over...
Meer info
Gratis
Onderdeel van PIP 135
Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

Frank Studulski

In 2020 werd inclusiever onderwijs omarmd als een beleids­ en ontwik­kelopgave. Meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte zullen een plek krijgen in het regulier onderwijs. Maar hoe zijn we...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 133
PiP 125 (complete editie)

PiP 125 (complete editie)

Inhoud PIP 125 06 ‘Kleuters moet je vooral niet onderschatten’ 12 Omgaan met kinderarmoede 16 Geven we kinderen te veel of te weinig complimenten? 22 De meespelende...
Meer info
9,95
Onderdeel van PiP 125
Veerkracht

Veerkracht

Jan van der Ploeg

(biografie) Norman Garmezy wordt gezien als de grondlegger van het onderzoek naar veerkracht, een concept dat verklaart waarom kinderen hun negatieve ervaringen zoals verwaarlozing en mishandeling al dan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 125
Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Wouter Pols

Binnen de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs is het jaar 1806 cruciaal. In dat jaar wordt voor het eerst een nationale onderwijswet van kracht. De wet maakt een onderscheid tussen openbaar en bijzonder...
Meer info
Gratis
Van lieverlede Jeugdformaat

Van lieverlede Jeugdformaat

René Clarijs

In het stadsgewest Haaglanden hebben in de afgelopen eeuwen honderden organisaties hulp geboden aan kinderen en jongeren. Dat gebeurt eerst vanuit de lokale overheid met weeskamers en later weeshuizen, en...
Meer info
6,95
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Jan Steyaert

De sociale sector moet haar geschiedenis koesteren om te leren voor de toekomst. De canon sociaal werk maakt die historie inzichtelijk. Jan Steyaert beschrijft het belang ervan en de wijze waarop...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Sozio 83 - 2008
Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek

Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek

Gerdien Bertram-Troost Doret de Ruyter Stijn Sieckelinck

Na de bloei van idealisme in de jaren zestig van de vorige eeuw was de aandacht voor idealen in de afgelopen decennia gering. Het realisme van de jaren tachtig en negentig nam de dominante plaats van idealisme...
Meer info
9,95
Uit en thuis

Uit en thuis

Elly Singer

De kinderopvang in Nederland is flink in beweging. Het aantal kinderdagverblijven groeit dankzij het recente stimuleringsbeleid van de overheid. Zo kunnen meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. De...
Meer info
Gratis
OVER OPVOEDING. -  PAEDAGOGISCHE OPSTELLEN 1909

OVER OPVOEDING. - PAEDAGOGISCHE OPSTELLEN 1909

Jan Ligthart

Jan Ligthart (Amsterdam, 11 januari 1859 – Laag-Soeren, 16 februari 1916) was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als...
Meer info
Gratis