Auteurs

Huiselijk geweld

20 producten gevonden.
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld

Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld

Naomi van Schaik Jo Hermanns

Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het effect op...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 102 - 2011
Als ik hem was...

Als ik hem was...

Jale Simsek

Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

Dit boek kan gebruikt worden samen met de dvd’s ‘Als ik hem...

Meer info
3,90
Niet achteruit maar vooruit

Niet achteruit maar vooruit

Bas Levering

Samen met Steve Edwards publiceerde Andrew Turnell in 1999 het boek ‘Signs of Safety’ waarin een bijzonder benadering in gevallen van kindermishandeling werd geïntroduceerd. De benadering is gericht op het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 10 - 2002
Missen we iets?

Missen we iets?

Fiet van Beek

Missen we iets? Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen.

Er wordt veel over, maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om 'moeilijke' zaken als levensvragen, een...

Meer info
9,95
Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Meer info
9,95
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Personalia

Personalia

Personalia

Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Bibliografie

Bibliografie

Bibliografie

Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

D.J. de Ruyter

In dit hoofdstuk zal ik de commentaren van de verschillende auteurs op het door mij voorgestelde criterium bespreken. Daar niet elke auteur dit criterium in zijn betoog heeft betrokken, zal ik soms alleen...

Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Jan Steutel

‘Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen’ - aldus luidt artikel 246 van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Het recht van ouders om...

Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

G.L.M. Snik

Ik vat het door De Ruyter (1993, p. 125) voorgestelde criterium (dat ik gemakshalve afkort tot: het principe van minimale persoonswording) op als een antwoord op de vraag wat de grondslag van staatsbemoeiing...

Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden