Auteurs

Jeugdzorg

173 producten gevonden.
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Jaap van Vliet Rob Straver

De jeugdzorgsector is een turbulente sector. Vanuit de samenleving wordt de roep om een stelselwijziging steeds sterker. Organisaties binnen de jeugdbescherming zijn zoekende binnen hun samenwerkingsrelaties...
Fouten moet je kunnen herstellen

Fouten moet je kunnen herstellen

Annemieke Wolthuis Maartje Berger

Herstelbemiddeling en mediation worden regelmatig ingezet in strafzaken en ook steeds vaker in zaken van jongeren waarbij  een pedagogische aanpak vooropstaat. Minister voor Rechtsbescher­ ming...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 128
Doen we het samen?

Doen we het samen?

Marianne Welmers-van de Poll

Sterke werkrelaties van professionals met ouders en kinderen zorgen voor betere resultaten van jeugd- en opvoedhulp. Binnen ambulante gezinsbehandeling is dat uitdagend: de gezinsbehandelaar werkt aan meerdere...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 127
Geen jongerenrechtbank op school

Geen jongerenrechtbank op school

Prof.dr. Ido Weijers

Op een aantal scholen wordt sinds enige tijd in het kader van het vak maatschappij leer met een jongerenrechtbank gewerkt. Daarbij spreken leerlingen recht over medeleerlingen. Zo’n aanpak is niet in...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 126
'Ik ben het niet waard, dus droppen ze me maar hier': Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in en na de gesloten jeugdzorg

'Ik ben het niet waard, dus droppen ze me maar hier': Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in en na de gesloten jeugdzorg

In 2020 zaten er ruim 1.800 kinderen in de gesloten jeugdzorg. Kinderen met enorme hulpvragen, bijvoorbeeld rondom zelfbeschadiging, suïcidaliteit, mensenhandel of drugsgebruik. Ze hebben zorg nodig bij...
Meer info
Gratis
Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

Pien van Heijst Roxanne Derogee Yvonne Vanneste

De coronacrisis heeft grote impact op de gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. Zowel het virus zelf als de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen hebben hieraan bijgedragen. Het NCJ...
Meer info
Gratis
Samenwerken met ouders: een voorwaarde voor preventie van middelengebruik onder jongeren

Samenwerken met ouders: een voorwaarde voor preventie van middelengebruik onder jongeren

Tips voor gemeenten Ouders zijn onmisbare partners voor gemeenten die middelengebruik onder jongeren willen voorkomen. Het zijn de belangrijkste mensen in het leven van hun kinderen. Zij zorgen...
Meer info
Gratis
Samen bereiken wat niemand alleen lukt

Samen bereiken wat niemand alleen lukt

‘We are looking for new scientific recipes, new ideologies, new institutions, new instruments to eliminate the dreadful consequences of our previous recipes, ideologies, control systems, institutions and...
Meer info
Gratis
'Betrek mij gewoon!'

'Betrek mij gewoon!'

Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren   Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren In het project...
Meer info
Gratis