Auteurs

Jeugdzorg

185 producten gevonden.
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Lang niet alle jeugdzorg in Nederland wordt geleverd door aanbieders die alleen, of hoofdzakelijk, jeugdzorg leveren. Veel aanbieders van jeugdzorg bieden ook, vaak zelfs overwegend, andere zorg aan. Dit...
Meer info
Gratis
Kan de jeugdzorg veranderen?

Kan de jeugdzorg veranderen?

Tom van Yperen

Stop met vingerwijzen naar de overheid, en neem samen de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Die oproep aan het jeugdveld deed Tom van Yperen in de twaalfde Mulock Houwer-lezing. Hoe komt het dat de...
Meer info
Gratis
Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Larissa Hoogsteder

Oratietekst In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling vanwege de Waag (de forensische zorgspecialisten) en...
Meer info
Gratis
Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Regulier jongerenwerk richt zich hoofdzakelijk op kwetsbare jeugd, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten (Sieckelink, 2022). Jeugd die minder...
Meer info
Gratis
Aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Marjolijn Distelbrink Donya Yassine

Dit rapport is een product van KeTJAA, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland. Het onderzoek en de rapportages maken deel uit van het onderzoek ‘Samen aanwezig in de leefwereld’...
Meer info
Gratis
Innovatie in de jeugdzorg

Innovatie in de jeugdzorg

De houdbaarheid van het zorgstelsel in Nederland staat onder druk, dat geldt ook voor jeugdzorg. Externe factoren, zoals arbeidsmarktproblematiek maken deze druk niet minder. Zorgaanbieders,...
Meer info
Gratis
Monitor JeugdzorgPlus

Monitor JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de jeugdhulp. Zonder behandeling vormen zij...
Meer info
Gratis
Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Jaap van Vliet Rob Straver

De jeugdzorgsector is een turbulente sector. Vanuit de samenleving wordt de roep om een stelselwijziging steeds sterker. Organisaties binnen de jeugdbescherming zijn zoekende binnen hun samenwerkingsrelaties...
Fouten moet je kunnen herstellen

Fouten moet je kunnen herstellen

Annemieke Wolthuis Maartje Berger

Herstelbemiddeling en mediation worden regelmatig ingezet in strafzaken en ook steeds vaker in zaken van jongeren waarbij  een pedagogische aanpak vooropstaat. Minister voor Rechtsbescher­ ming...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 128