Auteurs

Jeugdzorg

193 producten gevonden.
Monitor JeugdzorgPlus |  Peildatum 1 oktober 2023

Monitor JeugdzorgPlus | Peildatum 1 oktober 2023

          JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de...
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Rapport Mutsaersstichting in Venlo

Rapport Mutsaersstichting in Venlo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant.
Meer info
Gratis
Kansrijk leren omgaan met taaldiversiteit

Kansrijk leren omgaan met taaldiversiteit

Daniela Polišenská Catherine van Beuningen

In Amsterdam zijn meertalige kinderen in de meerderheid: meer dan zestig procent spreekt thuis een andere taal dan of naast het Nederlands. Wat betekent deze meertalige realiteit voor professionals die met...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 134
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Wet ver­be­te­ring be­schik­baar­heid jeugd­zorg

Wet ver­be­te­ring be­schik­baar­heid jeugd­zorg

Samenvatting advies Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 december 2023 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor verbetering van de...
Meer info
Gratis
Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Lang niet alle jeugdzorg in Nederland wordt geleverd door aanbieders die alleen, of hoofdzakelijk, jeugdzorg leveren. Veel aanbieders van jeugdzorg bieden ook, vaak zelfs overwegend, andere zorg aan. Dit...
Meer info
Gratis
Kan de jeugdzorg veranderen?

Kan de jeugdzorg veranderen?

Tom van Yperen

Stop met vingerwijzen naar de overheid, en neem samen de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Die oproep aan het jeugdveld deed Tom van Yperen in de twaalfde Mulock Houwer-lezing. Hoe komt het dat de...
Meer info
Gratis
Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Larissa Hoogsteder

Oratietekst In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling vanwege de Waag (de forensische zorgspecialisten) en...
Meer info
Gratis
Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Regulier jongerenwerk richt zich hoofdzakelijk op kwetsbare jeugd, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten (Sieckelink, 2022). Jeugd die minder...
Meer info
Gratis