Ouderschapskennis 2011-2

Ouderschapskennis 2011-2

2011

Omschrijving

Alledaags ouderschap - Appeltaart

Alledaags ouderschap - Appeltaart

De betekenis van appeltaart

"Mag ik de appels schillen?" Tjeerd en ik bakken een appeltaart. Het is een familieritueel dat net zo bij de herfst hoort als de goudrenetten zelf. Maar appels schillen... dat heeft hij nog nooit gedaan. Hoe doe je dat eigenlijk? Verwonderd kijk ik naar mijn handen. Eigenhandig knappen ze dit klusje op: voor mij routine, maar hoe leer ik dit aan mijn zoon? Ik kijk nog eens goed. De ene hand draait de appel rond; de andere houdt het mes vast; het mes beweegt onder de schil naar de duim en legt zo het vruchtvlees bloot.
Meer info
3,90
Alledaags ouderschap - Voetbalschoenen

Alledaags ouderschap - Voetbalschoenen

Zal ik woensdagmiddag voetbalschoenen kopen - of nog niet?' onderbreek ik het verhaal van mijn man over de teams E-3 en F-6 van de voetbalclub. Tjeerd wil namelijk graag op voetbal, maar na vijf bezoeken aan de club weten we nog steeds niet of er bij E-3 dan wel F-6 plaats is. Ik ben één keer meegegaan, om een wedstrijd te zien, maar de rest laat ik aan mijn man over. Sport: dat is zijn afdeling, maar misschien kan ik een bijdrage leveren door samen met Tjeerd de voetbalschoenen te kopen? Kleren en schoenen zijn immers mijn afdeling. Ik koop ze, zorg dat alles schoon en heel is, en in het weekend hangen er drie sporttassen met inhoud alvast klaar zodat Tjeerd per dag alleen maar de juiste tas hoeft te pakken.
Meer info
3,90
Boos

Boos

kolom

Als je dit leest ben je misschien wel wegbezuinigd, heb je geen orkest meer in je woonplaats of komt de post nog maar eenmaal per week.
Deze doemscenario's hangen ons boven het hoofd met een politiek die eigenbelang tot basis van onze samenleving verklaart.
Ik blijf wel bestaan en mijn orkest vind ik wel in een andere woonplaats, maar hoe zit het met al die burgers in mijn Schilderswijk die het gevoel krijgen dat ze overbodig zijn en geld kosten?
Meer info
3,90
Een nabeschouwing

Een nabeschouwing

Naast me ligt een kerstkaart met daarop een aandoenlijk tafereeltje van de hand van een laat-middeleeuwse miniaturist. Maria zit met de kleine, blote Jezus op schoot. Naast haar staat Jozef. Met zijn beide handen houdt hij een hemdje boven een komfoor met gloeiende kooltjes om het wat voor te verwarmen. Terwijl Maria met haar rechterarm het kind op schoot houdt, houdt ze haar linkerhand boven het vuurtje, precies ter hoogte van de zoom van het hemdje. Doet ze dat om haar hand te warmen, of controleert ze of Josef het hemdje niet te dicht boven de kooltjes houdt? Na lezing van bovenstaande conversatie neig ik ertoe te kiezen voor het laatste. En bij nader toezien lijkt mijn keuze ook steun te vinden in de houding van Maria en Josef.
Meer info
3,90
En soms loopt het dus mis…

En soms loopt het dus mis…

-over het belang van vooraf denken

Deze tekst1 werd uitgesproken op 27 januari 2011 bij gelegenheid van de installatie van dr. Katie Lee Weille als Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden.

Soms loopt het volledig mis - zoals op die donderdagmiddag in 1966 met mijn cliënt Mrs. Carter: moeder van drie gezonde kleine jongens. Vader is schizofreen en werkt niet.

Ik noem eerst de kale feiten van die dag, en van de erop volgende vrijdag tot en met maandag. Daarna neem ik diezelfde feiten door vanuit de vragen wat er werkelijk gebeurde en wat er had moeten gebeuren. Ik sluit af met enkele woorden over het belang van vooraf nadenken.
Meer info
3,90
Helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin?

In bijna alle gemeenten is het afgelopen jaar een Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Er is een website en er is meestal ook een gebouw. Het CJG moet ouders en kinderen ondersteunen bij 'opvoeden en opgroeien', zij kunnen er terecht voor 'kleine en grote vragen'. Het zijn zinnen die overal gehoord kunnen worden. Ik vind het een interessante ontwikkeling én het heeft veel haken en ogen.
Interessant is dat we weer terugkeren naar integrale, laagdrempelige kennis over ouders en kinderen. Waar deze kennis de afgelopen decennia gecentraliseerd is en verspreid over verschillende instellingen.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud

3 Van de redactie

Kolom
4 Boos | Bert Krapels
Wat heet (nog) ouderbegeleiding?
5 Hoe vertel ik het mijn kind? | Anna Boom en Jeanne Luijten

Thema: Taakverdeling - meer dan op een lijn zitten!
16 Inleiding op het thema | Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal
19 Ouderlijke taakverdeling (na de scheiding) | Monique Albeda
22 Zitten jullie wel op één lijn? | Rita Blaak
34 Oudertaken bij echtscheiding - communicatieve munitie of poort tot

ouderschapsreorganisatie? | Ad de Gouw
48 Taakverdeling: méér dan verdeling van taken | Hanneke Miley
58 Een nabeschouwing | Herman Baartman
61 Helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin? | Ineke Huibregtsen

Scylla en Charibdis
63 Compassie en controle in de Jeugdzorg | Herman Baartman

Alledaags ouderschap
82 Voetbalschoenen | Parel van Panama

Literatuur Recensies
84 Beschermjassen, transculturele hulp aan families | Birsen Akin
87 Contemporary Fathering, theory, policy and practice | Bert Krapels
88 The Autism Mom's Survival Guide (for dads too!) |Janneke van Bockel
93 Nota Bene
Meer info
Gratis
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud

98 Van de redactie
Kolom
101 Twijfels | Bert Krapels

Thema: Ouderschap: een achtbaan - heftige emoties en schaduwkanten
102 Ouderschap: een wilde rit in de achtbaan | Katie Lee Weille
118 En soms loopt het dus mis... | Alice van der Pas
124 Schaduwkanten van ouderschap | Herman Baartman
Alledaags ouderschap
130 Appeltaart | Parel van Panama
Wat heet (nog) ouderbegeleiding?
133 Falend ouderschap en ouderbegeleiding - aandacht voor eigen blokkades | Lieve Cottyn

Literatuur
156 Recensie Ouders in soorten | Rita Blaak
158 Notabene
Meer info
Gratis
Kolom - Twijfels

Kolom - Twijfels

Heeft u ook zo'n last van de vele boeken over psychologie en pedagogiek die steeds verschijnen? Ik wil ze allemaal kopen en lezen, maar er liggen ook nog vaktijdschriften zoals 'Ouderschapskennis' te wachten op het moment dat zij mij hun kennis mogen geven!
Meer info
3,90
Literatuur - Recensie: Ouders in soorten

Literatuur - Recensie: Ouders in soorten

Ouders in soorten' roept door de aansprekende titel en speelse vormgeving bij de in ouders geïnteresseerde lezer in eerste instantie hoge verwachtingen op. De nieuwsgierigheid wordt verder aangewakkerd door de intrigerende vraag op de achterflap 'Wat ouders tot goede opvoeders van hun kinderen maakt?' Zou auteur Hans van Crombrugge, docent fundamentele pedagogiek en gezinspeda-gogiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Hogeschool Universiteit Brussel, ons dat kunnen onthullen?
Meer info
3,90
Literatuur- Recensies

Literatuur- Recensies

Tjin A Djie, K., Zwaan, I. (2008). Bescherm-jassen, transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum. ISBN 978 90 232 4371 7 (96 pp.) € 14,75.

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en trainer, coach en supervisor. Zij gebruikt haar eigen familiegeschiedenis om te laten zien waarom het intergenerationele denken zo belangrijk is in de hulpverlening. De andere auteur, Irene Zwaan, is van oorsprong sociaal-cultureel werker. Zij is werkzaam als adviseur bij een emancipatie-adviesbureau in Drenthe met name op het gebied van diversiteit in de zorg. De auteurs geven aan dat dit boek niet alleen voor hulpverleners is bedoeld. Ook degene die behoefte heeft aan een nieuw perspectief op persoonlijke relaties, op hulpverlening of op samenleven in een multiculturele maatschappij zou met dit boek aan zijn of haar trekken komen.
Meer info
3,90
Nota Bene

Nota Bene

literatuur

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.

Lange, A. (2010). Systeemtherapie. Directieve Therapie, 30(3), 177-202.
Meer info
3,90
Notabene

Notabene

literatuur

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.

Baert, D. (2004). Bloemkolen en gele limonade; over de uitdaging van thuisbegeleiding. Systeemtheoretisch Bulletin 22,1: 39-58.
Meer info
3,90
Ouderlijke taakverdeling (na de scheiding)

Ouderlijke taakverdeling (na de scheiding)

(na de scheiding) - de casus Opvoedbureau

De 32-jarige moeder van Janneke (4 jaar en twee maanden) verschijnt op het opvoedspreekuur met de vraag hoe zij haar dochter kan leren op de wc haar ontlasting te doen in plaats van in de luier. Op de achtergrond spelen echtscheiding en onenigheid over de bezoekregeling.
Meer info
3,90
Ouderschap: een wilde rit in de achtbaan

Ouderschap: een wilde rit in de achtbaan

ongelooflijk, glorieus, ellendig, aangrijpend en intens ...

Deze bijdrage is een vertaalde samenvatting van de lectorale rede die Dr. Katie Lee Weille hield op 26 januari 2011 in Hogeschool Leiden. Deze kwam in boekvorm uit onder de titel 'Making sense of parenthood. On ambivalence and resourcefulness'
Katie Lee Weille, PhD. MSW is clinical social worker en psycholoog, docent en Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden, ouderbegeleider en individueel- en relatietherapeut in eigen praktijk in Amsterdam en redactielid van dit tijdschrift.
Meer info
3,90
Oudertaken bij echtscheiding – communicatieve munitie of poort tot ouderschapsreorganisatie?

Oudertaken bij echtscheiding – communicatieve munitie of poort tot ouderschapsreorganisatie?

Wat als een echt- of partnerscheiding uitloopt op een 'vechtscheiding' waardoor kinderen het contact met een van de ouders verliezen?
Dit artikel zet het vizier op de complexiteit en belicht de effecten van een 'vechtscheiding' op ouderschap. Speciale aandacht krijgt de partnerscheiding die leidt tot contactbreuk van een ouder met een kind. Wat zijn de gevolgen daarvan voor beide ouders en vooral wat betekent het voor kind en ouder wanneer een van de ouders niet meer in staat is om oudertaken uit te voeren?
Meer info
3,90
Schaduwkanten van ouderschap

Schaduwkanten van ouderschap

Horen en zien

Op de eerste dag van de herfst van 1906 bracht in Wenen een kind zichzelf om het leven door van twee hoog uit het raam te springen. Ze was 8 jaar oud. Ik zal haar Friedl noemen. Een toentertijd bekende kinderpsychiater, Theodor Heller, beschreef een jaar later haar geval in een voetnoot bij een artikel over psychasthene kinderen (Heller, 1907). Psychasthenie, aldus Heller, is een gebrek aan veerkracht om met tegenslag om te kunnen gaan. Friedl liep veel weg van school, ze was normaal begaafd. Thuis kreeg ze excessief veel slaag en haar psychasthene gestel was daar volgens de kinderpsychiater niet tegen opgewassen. Of zoals een Duitse kinderpsychiater een jaar of wat later schreef over suïcide bij kinderen: 'Elk kinderleven kent ellende en bitterheid; gezonde kinderen drinken ervan en raken niet vergiftigd' (Scholz, 1922). Een tijdsbeeld? Nee, want in hetzelfde jaar als Heller schreef Lydia von Wolfring over Friedl, nu niet als een voetnoot, maar als een van de kinderen die haar aandacht hadden in een boek over kindermishandeling. Von Wolfring had als voorzitter van de Weense Pe stalozzivereniging voor Kinderbescherming een onderzoek in laten stellen. Volgens de politie was Friedl uit het raam gesprongen uit weerzin tegen school. Thuis zou alles pais en vree zijn, en haar moeder was lief en zorgzaam. Naar later bleek hadden de buren echter al eens melding gemaakt van grove mishandeling, was Friedl vaak van huis weggelopen, was zij een onecht kind en woonde tot haar vijfde bij pleegouders op het platteland en pas daarna bij haar moeder.
Meer info
3,90
Scylla en Charibdis - Compassie en controle in de Jeugdzorg

Scylla en Charibdis - Compassie en controle in de Jeugdzorg

Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman

In 1962 verscheen het klassieke artikel van Kempe en enkele andere medici over wat zij noemden het battered child syndrome, een combinatie van aandoeningen bij een kind als gevolg van gewelddadig handelen van ouders. Het komt maar al te vaak voor, aldus Kempe, dat ondanks de schijnbare medewerking van de ouders en hun wens het kind weer bij zich te hebben, het kind terugkeert naar huis en daar opnieuw mishandeld wordt, soms met de dood of blijvend hersenletsel als gevolg. 'Therefore, the bias should be in favor of the child's safety' (p. 112). Vanwege hun eigen gevoelens en de moeite die ze ermee hebben de rol te spelen die ze moeten spelen, zo eindigt het artikel, gaat het dokters moeilijk af te geloven dat een ouder zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling.
Meer info
3,90
Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Taakverdeling, het lijkt zo eenvoudig. Je inventariseert de taken, die gedaan moeten worden, je kijkt naar de beschikbare tijd en je verdeelt ze zo 'eerlijk' mogelijk. In het ideale geval nemen ouders ook nog de taken van elkaar over.
Maar taakverdeling is meer dan dat. Het gaat ook om de betekenis die ouders geven aan de te verrichten taak, zowel voor degene die de taak uitvoert, als voor degene die dit niet doet. Drie ouderbegeleiders, een orthopedagoge en een onderzoeker discussiëren met elkaar over de betekenis van taakverdeling.
Meer info
3,90
Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Het vorige thema van dit tijdschrift behandelde de buff erwerking van het informele netwerk. Het netwerk, formeel en informeel, speelt een belangrijke rol bij taakverdeling rond ouderschap. Ditmaal focussen we vooral op de taakverdeling tussen ouders. Van der Pas noemt 'goede taakverdeling' een buff er: het beschermt de dagelijkse werk vloer waar ouders hun kinderen grootbrengen tegen (belastende) omstandigheden. Taken verdelen betekent immers ontlasting en steun.
Meer info
3,90
Van de redactie

Van de redactie

Deze week luisterde ik naar de lectorale rede van Katie-Lee Weille, 'onze' lector Ouderschap & Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden. En ik was niet alleen: een volle zaal met ruim 250 collega's, studenten en docenten. De inhoud van haar rede is van bijzondere betekenis.
Meer info
3,90
Van de redactie

Van de redactie

De redactie is uitgebreid met diverse nieuwe leden, ervaren schrijvers en uit diverse werksectoren, maar allen gericht op het specifieke van ouderschap. Voor nieuwe leden geldt bij deze redactie dat zij een jaar de tijd krijgen en nemen om te beoordelen of de ontwikkelingen in en rond dit tijdschrift, van deze redactie en de bijbehorende werkzaamheden bij hen passen.
Meer info
3,90
Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Falend ouderschap en ouderbegeleiding – aandacht voor eigen blokkades

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Falend ouderschap en ouderbegeleiding – aandacht voor eigen blokkades

Deze rubriek is bestemd voor bijdragen die niet in een specifiek thema passen. De redactie beoogt daarmee een platform te bieden voor discussie over de breedte van het vakgebied, zonder daarin een norm aan te geven.
Meer info
3,90
Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Hoe vertel ik het mijn kind?

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Hoe vertel ik het mijn kind?

Hoe help ik ouders om met hun kind te praten over de verstandelijke beperking?

Femke, 15 jaar oud, ontwikkelt een schoolfobie na faalervaringen op diverse scholen. Ook is zij traag en somber en heeft vage lichamelijke klachten. Om die redenen is zij in dagbehandeling. Zij heeft een lichte verstandelijke beperking, maar zodra zij niet meer wordt overvraagd verbleken haar klachten. Haar toekomstverwachtingen passen echter bij een bovengemiddelde intelligentie, ze heeft een dwingend karakter en wil per se terug naar een gewone school. De ouders worstelen met haar wensen en tekorten. Dagelijks zijn er thuis scènes, en moeder 'biecht op' dat zij midden in zo'n scène Femke heeft toegeroepen: 'Weet je eigenlijk wel dat jij een verstandelijke handicap hebt!'. Met ouders wordt uitgebreid stilgestaan bij het gegeven van de verstandelijke beperking. Femke zelf krijgt psychotherapie waarbij ook haar mogelijkheden en tekorten onderwerp van gesprek zijn.

Na een paar maanden breken de ouders de behandeling af en gaat Femke naar een particuliere school voor normale kinderen. De lichamelijke klachten en de somberheid komen terug en de ouders zoeken opnieuw hulp, dit keer ambulant.

Waarom gingen de ouders mee met de wens van Femke en maakten zij de beweging terug naar een 'normale' omgeving? Waar ging het fout? Wij hebben toch uitgelegd dat dit meisje een 'passende omgeving' nodig heeft, een soort 'prothese', maar kennelijk is de boodschap niet aangekomen. Was hij niet verteerbaar?
Meer info
3,90
Zitten jullie wel op één lijn?

Zitten jullie wel op één lijn?

Pedagogen benadrukken dat het belangrijk is dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen op één lijn zitten. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat dit voor ouders geen eenvoudige opgave, zo niet een onmogelijkheid is. Onduidelijkheid over de 'opvoedlijn' zelf is een complicerende factor, maar zeker ook het gegeven dat beide ouders verschillend zijn, zowel als persoon als wat betreft hun opvoedgedrag. Daarnaast hebben kinderen zelf tegenwoordig een veel actiever aandeel in hun opvoeding dan vroeger het geval was. Voeg daar de veranderende rol- en werkpatronen van ouders aan toe, met alle consequenties van dien voor de invulling van het moeder- en vader-zijn en de pedagogische taakverdeling tussen ouders. Deze veranderingen worden in dit artikel geschetst, aangevuld met cijfers over de ouderlijke taakverdeling vanuit het Opvoedbureau Midden-Holland, waar ouders (preventief) terecht kunnen voor advies en begeleiding bij opvoedproblemen. Ten slotte wordt aangegeven onder welke voorwaarden ouders kunnen werken aan het motto 'één team, één taak'.
Meer info
3,90