Ouderschapskennis 2018-1

Ouderschapskennis 2018-1

2018

Omschrijving

Blafhoest in de badkamer

Blafhoest in de badkamer

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijkheden.
Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven’ waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie een bijdrage van systeemtheoretisch psychotherapeut Willem Beckers. ‘De praktijk toont aan dat in bepaalde casuïstiek een opname van een kind of jongere uitgesteld of afgewend kan worden als het de betrokken volwassenen lukt om elkaar uit het moeras van de handelsverlegenheid te trekken.’
Meer info
3,90
De bruiloft

De bruiloft

Op de kinder-IC staat een bruid met lange blonde haren in stralend wit, met haar bruidegom strak in het pak aan haar zijde. Ze staan naast het bedje van hun bijna gestorven kind. Een bizar beeld en toch voelt het goed.
Gisteren kwamen ze hier binnen. Ze waren op vakantie in een idyllisch huisje aan een bosmeer. De romantische vakantie sloeg om in een nachtmerrie toen hun jongste van drie te water raakte. Een eindeloos uur duurde de reanimatie die levensreddend had moeten zijn. Het mocht niet baten. Nu zijn ze hier, op de afdeling intensive care van een kinderziekenhuis in een voor hen grote, onbekende stad.
Meer info
3,90
Dik Trom als afvalkanjer

Dik Trom als afvalkanjer

We zijn in onze doe-cultuur behoorlijk afgedwaald van klassieke gedachten als ‘zo is onze Dik nu eenmaal, het is een bijzonder kind en dat is het’ en ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’. De missie is signaleren, stimuleren, corrigeren: eigenlijk optimaliseren.

Als zo veel maakbaar – lees dus ook ‘vermijdbaar’ – is, wat zullen we dan nog accepteren? Waar ligt de grens in het streven naar perfectionisme in ouderschap en opvoeding? Wat doet dit streven met ouders en hun kinderen?

Meer info
3,90
Doen of (los)laten

Doen of (los)laten

Doen of laten. Doen en laten. Doen en loslaten. In het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis kunnen we er op allerlei manieren zijn voor de kinderen die bij ons opgenomen zijn. Als het gaat om hun ouders is het belangrijk om de tussenruimte te gebruiken als denkruimte, als metapositie, als empowerment van ouders. Tussen de wal en het schip ligt een loopplank. Ouderbegeleiding helpt ouders bij de overgang van onmacht naar macht, in de betekenis van: grip en overzicht te krijgen, houvast zoeken, moed vinden (of houden), kracht ontdekken, gezonde controle houden en tot actie overgaan. Soms betekent actie dingen doen, maar ook ‘laten’ kan een actieve vorm zijn van ouderlijk laveren.
Meer info
3,90
Een nieuwe wereld

Een nieuwe wereld

Als onderzoeker, orthopedagoog, leerkracht en trainer liep Minke Verdonk al jaren rond in de wereld van de (jeugd)zorg en het onderwijs. Toen ze zélf een zoon met een ernstige lichamelijke beperking kreeg, kwam ze ineens aan de andere kant van de tafel terecht. In november 2017 verscheen haar boek Oog voor jou – Wat ouders en professionals moeten weten, durven en doen.
Meer info
3,90
GezinIntact

GezinIntact

In de indrukwekkende documentaire Alicia van regisseur Maasja Ooms zien we de martelgang van de achtjarige Alicia langs verschillende tehuizen in Nederland. Uiteindelijk belandt het meisje, nog geen twaalf jaar oud, in hetzelfde gesloten tehuis als waar haar moeder een deel van haar jeugd doorbracht. Transgenerationele overdracht, roulerende rekeningen, geschiedenissen die zich herhalen. Rampen voor ouders en kinderen. Is er een alternatief? Ja, zegt gezinshuisouder en psychosociaal therapeut Frans de Jel. Om langdurige uithuisplaatsingen waar mogelijk te voorkomen, heeft hij de methode GezinIntact ontwikkeld. Gé Haans sprak met hem.
Meer info
3,90
Mama kan maar beter goed in haar vel zitten

Mama kan maar beter goed in haar vel zitten

In de rubriek Opgetekend – de naam zegt het al – tekenen we de ervaringen van ouders op. Ditmaal het verhaal van een gescheiden moeder. ‘Jarenlang heb ik geworsteld met opvoedingsvragen – en nog steeds eigenlijk. Soms gaat het om simpele vragen, maar vaker nog om ingewikkelde kwesties. Ik heb voortdurend getwijfeld over wat ik zelf dacht of voelde, en wat het beste zou zijn voor mijn kinderen.’
Meer info
3,90
Ouders zijn geen instrument

Ouders zijn geen instrument

In 2012 verscheen de Nederlandse vertaling van The Claims of Parenting: Reasons, responsiblity and society, geschreven door Stefan Ramaekers en Judith Suissa, onder de titel: Goed ouderschap. Een andere kijk op opvoeden. Dit boek heeft, geheel onterecht, in dit tijdschrift nog onvoldoende aandacht gehad. Met het thema van dit nummer in gedachten is het goed om opnieuw de aandacht op deze uitgave te vestigen.
Ramaekers en Suissa beschrijven in hun boek wat we zouden moeten doen en wat we moeten laten als het gaat om ouderschap en opvoeden.
Meer info
3,90
Signalement

Signalement

Wat valt er te lezen, leren, zien en luisteren? Ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel signaleert publicaties, uitzendingen en bijeenkomsten die de moeite waard zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn welkom via redactie@ouderschapskennis.nl
Meer info
3,90
Vallende kwartjes

Vallende kwartjes

Hoe kun je studenten oudervriendelijker laten denken zonder ze de les te lezen? In deze column vertelt docent Lianne Bonants hoe privé en werk soms in elkaar overlopen.
Meer info
3,90
Van de redactie

Van de redactie

In de media popt regelmatig het plan op om alle ouders naar opvoedcursus te sturen, zoals hondenbezitters naar puppytrainingen gaan. Is dat een goed idee? Of doet het meer kwaad dan goed en zegt de wildgroei aan cursussen en trainingen meer over de handelingsverlegenheid van de aanbieders? Hoeveel doen we uit schijnveiligheid, hoeveel laten is onherstelbaar schadelijk? Hoeveel risico mag een ouder lopen? Volgens Imrat Verhoeven (docent bestuur en beleid UVA) zouden wijkteams moeten werken volgens ‘liefdevolle verwaarlozing’.
Meer info
3,90
Vriendelijkheid als richtlijn

Vriendelijkheid als richtlijn

In onze samenleving worden ouders geacht hun kind te behoeden voor tegenslag en te zorgen voor hun psychisch welzijn. Maar hoe zit het met de aandacht voor hun éigen verdriet en pijn? De auteurs van dit artikel maakten in hun lessen over oudergerichte, pedagogische advisering welbewust ruimte voor ouderlijk lijden. ‘Hulpverleners vinden het vaak moeilijk om pijn en verdriet van ouders er gewoonweg te laten zijn. In hun contact met ouders zijn ze geneigd terug te vallen op pedagogische advisering.
Onbedoeld vergroten ze zo het gevoel van falen en tekortschieten bij ouders.’
Meer info
3,90
Wat heb je aan een oudertraining?

Wat heb je aan een oudertraining?

In juli 2017 maakte Alice van der Pas de opzet voor dit artikel. Ze heeft het verhaal niet meer af kunnen maken. Vijf dagen nadat wij haar onze op- en aanmerkingen stuurden, overleed ze op 83-jarige leeftijd. In de prullenbak ermee dan maar? Welnee, dat had Alice beslist niet goed gevonden. En dus besloot hoofdredacteur Janneke van Bockel het artikel over het nut van oudertrainingen postuum te voltooien.
Meer info
3,90
Wonder

Wonder

In de rubriek Opgetekend – de naam zegt het al – tekent ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel de ervaringen op van ouders die op haar pad komen. Ditmaal vertelt ze haar eigen verhaal. Wat is wijsheid als je puberende dochter er op school met de pet naar gooit?
Meer info
3,90