PIP 102 - 2018

PIP 102 - 2018

Omschrijving

Eenzaamheid bij jeugdigen

Eenzaamheid bij jeugdigen

Berichten over eenzaamheid gaan in negen van de tien gevallen over ouderen. Voor eenzaamheid onder jeugdigen is aanzienlijk minder belangstelling. Nog steeds nemen veel mensen eenzaamheid bij kinderen en jongeren niet serieus. Evenals jarenlang ten onrechte is gedacht dat jeugdigen niet depressief kunnen zijn, is ook eenzaamheid lang niet onderkend als een probleem dat jeugdigen ernstig kan schaden in hun ontwikkeling.

Meer info
3,90
Eerst de kennis dan de moraal

Eerst de kennis dan de moraal

In de aanloop naar 4 en 5 mei is er steevast extra aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en hoe we die gebeurtenis op een zinvolle manier kunnen herdenken. Veel van die aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren, die als volgende generatie de toekomst veilig moeten stellen van de nagedachtenis aan de oorlog, in het bijzonder de verschrikkingen van de Holocaust.
Meer info
3,90
Hoop op het gewone leven

Hoop op het gewone leven

De documentaire laat duidelijk zien dat medewerkers niet in staat waren met het gedrag van Alicia om te gaan. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden doet al sinds 2007 onderzoek naar het leef- en leerklimaat op plaatsen waar kinderen in de knel zitten. Denk hierbij aan de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang en het speciaal onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de psychiatrie en de tbs. Het doel is om medewerkers van instellingen, maar ook pleegouders, leerkrachten en gezinshuisouders te verleiden hun pedagogisch handelen te verbeteren en kinderen en volwassenen weer hoop op een gewoon leven te geven.
In november 2017 hield ik mijn (verlate) lectorale rede hierover en presenteerde een pedagogisch ontwikkelingsmodel voor deze kinderen en medewerkers, gebaseerd op de nieuwste onderzoeken op dit terrein.
Meer info
3,90
Interview - Robert Vermeiren

Interview - Robert Vermeiren

‘De transitie is erdoor geknald’
Prof. dr. Robert Vermeiren kwam drie jaar geleden met scherpe kritiek op de nieuwe Jeugdwet. Hij vond het onverstandig om gemeentes verantwoordelijk te maken voor de medisch-specialistische zorg aan kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen. Hoe kijkt hij twee jaar na de invoering tegen de transitie en transformatie aan? Bas Levering vroeg het hem.
Meer info
3,90
PIP 102 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 102 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 102 - 2018 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Triple P-tieners

Triple P-tieners

Sinds de transformatie van het jeugdstelsel staan de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van ouders in de opvoeding van hun kinderen meer centraal. Hoe kunnen ouders opvoedproblemen zo goed mogelijk zelf oplossen? En hoe kunnen professionals hen hierin ondersteunen? In dit artikel richten we onze blik op wat we hierover kunnen leren uit de oudercursus Triple P-tieners. Wat zijn volgens uitvoerders de werkzame elementen van deze cursus?
Meer info
3,90