PIP 103 - 2018

PIP 103 - 2018

Omschrijving

Aanpakken van de vechtscheiding

Aanpakken van de vechtscheiding

Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het goed, maar sommige lijden jarenlang onder conflicten tussen hun ouders. De afgelopen jaren zijn vanuit het veld veelbelovende stappen gezet om de vechtscheiding aan te pakken. De overheid dient deze interventies ruimhartig te faciliteren.
Meer info
3,90
De bijlesgeneratie

De bijlesgeneratie

In het boek De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie beschrijft Louise Elffers hoe onderwijs wereldwijd is gaan functioneren als concurrentiesysteem om steeds hogere diploma’s, corresponderend met de competitieve arbeidsmarkt. De inrichting van het Nederlandse onderwijssysteem, met zijn specifieke voorsortering in onderwijsniveaus, doet daar nog een schep bovenop. Dat ouders hun kinderen steeds meer naar bijles (‘schaduwonderwijs’) sturen, beschrijft Elffers als een begrijpelijke maar onwenselijke reactie. Loes Nijland las het boek en miste de visie van
experts in het schaduwonderwijs.
Meer info
3,90
Het verschil tussen opvoeden en tuinieren

Het verschil tussen opvoeden en tuinieren

Het klinkt sympathiek om ouders te vergelijken met tuiniers. Het gaat immers goed samen met het overeenkomstige beeld van fl oreren als opvoedideaal.
Recent nog plaatste de psychologe en filosofe Alison Gopnik deze horticulturele beeldspraak tegenover die van de timmerman.
Meer info
3,90
Interview - Gert Biesta

Interview - Gert Biesta

Op 11 april sprak Gert Biesta zijn intreerede uit als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek met als leeropdracht ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’. Zo’n twintig jaar geleden was hij naar Engeland vertrokken, maar in Nederland is hij de laatste jaren een veelgevraagd spreker. Bas Levering sprak met hem over de tekst van zijn oratie. Het is weer Tijd voor pedagogiek.
Meer info
3,90
PIP 103 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 103 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 103 - 2018 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
School shootings

School shootings

Op 14 februari 2018 werden we voor de zoveelste keer geconfronteerd met het nieuws dat er op een school een schietpartij had plaatsgevonden. Deze keer op de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. De 19-jarige dader was een voormalige leerling van de school die met een halfautomatisch geweer zeventien leerlingen neerschoot. Jongeren uit heel Amerika protesteerden daarna tegen de wapenwet, die het te gemakkelijk maakt om aan een vuurwapen te komen.
Meer info
3,90
Verbeeldende vorming

Verbeeldende vorming

Kunsteducatie wordt tegenwoordig vooral gepromoot als middel om de jeugd creatief, onderzoekend en kritisch te leren denken en werken. Maar met zo’n fraai breed vormingsdoel kan ook uit zicht raken wat kunsteducatie juist zelf te bieden heeft. Wij gaan daarnaar op zoek in praktijkvoorbeelden van beeldende vorming in en om het basisonderwijs, met een kritische blik op beleidsconcepten en randvoorwaarden.
Meer info
3,90