PIP 105 - 2018

PIP 105 - 2018

2018

Omschrijving

Biografie John Locke (1632-1704)

Biografie John Locke (1632-1704)

Onder pedagogen wordt John Locke vooral geassocieerd met de notie ‘tabula rasa’. De mens is bij geboorte een onbeschreven blad. Maar wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn visie op opvoeding en zijn die pedagogische gedachten nog actueel?

Meer info
3,90
De inspirerende roman

De inspirerende roman

Wat kan de pedagoog van een roman leren? Welke nieuw zicht levert fictie op kinderlijke ontwikkeling en beelden van volwassenheid?
Saskia van Oenen bespreekt Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman.

Meer info
3,90
Het andere perspectief - subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen

Het andere perspectief - subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen

De geschiedenis leert ons dat mensen het uiterst moeilijk vinden om samen te leven met andersdenkenden. BlacKkKlansman (2018), een film van Spike Lee, brengt dat maar al te pijnlijk in beeld. Toch is het een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. We zullen wel móeten leren om dat te doen. Maar welke rol speelt het onderwijs daarin? Hoe kunnen leerkrachten jonge kinderen al ondersteunen om in de wereld te komen als de nieuwe mens die ze zijn, om verantwoordelijkheid te durven nemen om ‘het goede’ te doen, voor anderen en zichzelf?

Aandacht in dit artikel voor

  • Subjectwording in spel
  • Ruimte voor uniciteit
  • Subjectwording en socialisatie
Meer info
3,90
Hoe belangrijk is een genetisch eigen kind?

Hoe belangrijk is een genetisch eigen kind?

Op 5 september 2018 hield Annelien Bredenoord de 6e Els Borst lezing, getiteld ‘Nieuwe voortplantingstechnologie, nieuwe familievormen, nieuwe ethische vragen?’ Voor de discussie over één belangrijk verschil van inzicht tussen de beide coreferenten was helaas geen tijd. Bas Levering sprak als zijn grootste wens uit dat het ooit technisch mogelijk zal zijn om de menselijke soort van haar obsessie met genetisch verwant nakomelingschap te verlossen.
Volgens Inez de Beaufort gaat het bij het genetisch eigen kind om een heel diepe wens of behoefte van mensen – ook van mannenparen – waaraan we tegemoet moeten proberen te komen.

Meer info
3,90
Interview met Tijl Koenderink

Interview met Tijl Koenderink

Het is nog altijd wachten op de aanpassing van artikel 23 van de Grondwet. Het initiatief van staatssecretaris Dekker om meer ruimte te scheppen voor de oprichting van scholen op grond van een goed onderwijsidee is alweer ruim drie jaar oud.
Bas Levering sprak met Tijl Koenderink, een van de oprichters van de School of Understanding in Amstelveen. Het oprichten van zo’n nieuwe school zal nooit eenvoudig zijn.

Meer info
3,90
Pedagogiek - Mentaal welbevinden

Pedagogiek - Mentaal welbevinden

Prestatiedruk, een toename van psychische klachten, voortdurend moe: de adolescentie kan een ingewikkelde fase zijn. Het is belangrijk dat hiervoor aandacht komt, maar niet pas in de adolescentie. Aandacht voor mentaal welbevinden moet al veel eerder beginnen en onderdeel zijn van de pedagogische basis. Mede op basis van een tweejarig Europees leertraject pleit Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut voor een maatschappelijke aanpak voor het verbeteren van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland

Meer info
3,90
PIP 105 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 105 - 2018 (Compleet nummer)

Alle artikelen van deze uitgave van Pedagogiek in Praktijk

Meer info
9,95
Taalontwikkeling in de natuur

Taalontwikkeling in de natuur

Lekker naar buiten de natuur in blijkt goed te zijn voor de motoriek en de concentratie van jonge kinderen. In het onderzoek ‘Hoofd, schouders, knie en TAAL’ staat de vraag centraal in hoeverre natuur ook van belang is voor de taalontwikkeling. Jannette Prins maakt met voorbeelden uit het onderzoek duidelijk wat spelen in de natuur betekent voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Lekker buiten spelen is een ultieme taalactiviteit.

 

Meer info
3,90