PIP 106 - 2018

PIP 106 - 2018

2018

Omschrijving

Achtergrond - En nu lekker slapen!

Achtergrond - En nu lekker slapen!

Goed slapen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Jonge kinderen zijn voor het reguleren van hun slaap sterk afhankelijk van hun ouders. De manier waarop ouders hun kinderen gezond slaapgedrag aanleren, werkt door tot in de adolescentie. Uit onderzoek blijkt echter dat veel kinderen slaapproblemen ervaren en deze problemen lijken de laatste jaren alleen maar toe te nemen. Slaapproblemen bij jonge kinderen hebben vaak ook grote gevolgen voor het hele gezin. Hoe kunnen we deze problemen voorkomen of zo nodig behandelen?
Meer info
3,90
Interview - Jan van der Ploeg

Interview - Jan van der Ploeg

Jan van der Ploeg (1927), oud-hoogleraar orthopedagogiek aan de Leidse Universiteit, is waarschijnlijk de oudste wetenschappelijk actieve pedagoog in Nederland. Bas Levering sprak met hem over ontwikkelingen in het vak, over publiceren, over eenzaamheid onder jongeren, over de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden, en over de onmogelijkheid om met werken te stoppen.
Meer info
3,90
Longread - Jonge veelplegers en de rol van hun ouders

Longread - Jonge veelplegers en de rol van hun ouders

Er is veel politieke en bestuurlijke aandacht voor de kleine groep jonge veelplegers, maar er is weinig aandacht voor de begeleiding van hun ouders. Nieuw onderzoek werpt een verrassend licht op hun rol en vraagt om een betere aanpak op dit punt.
Meer info
3,90
Opinie - Leven zonder school?

Opinie - Leven zonder school?

Maak u vrij van de bevoogding van school en opvoeding! Dit bepleiten Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu, de Vlaamse auteurs van het boek Leven zonder school, waarin zij ook alternatieven voor de school voorstellen. Daarop volgen twee commentaren op dit boek. Joop Berding waardeert de onderwijskritiek erin, maar niet de alternatieven. Saskia van Oenen sluit zich deels bij Berding aan, maar neemt het ook op voor buitenschools leren en radicale geluiden over onderwijs en opvoeding. Meer hierover kunnen PiP-abonnees beluisteren in een ‘PiPtalk’ van de auteurs: www.pedagogiek.nu/piptalk.
Meer info
3,90
Pedagogiek - Burgerschapsonderwijs

Pedagogiek - Burgerschapsonderwijs

Op een harmonische wijze samenleven in een pluriforme maatschappij is niet vanzelfsprekend, zo blijkt dagelijks. In dat licht is het zorgelijk dat de wettelijke verplichting voor scholen om een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van hun leerlingen nog niet tot resultaten leidt. Leo Pauw gaat na hoe het komt dat de burgerschapsopdracht voor scholen zo lastig is en komt tot een aantal aanbevelingen.
Meer info
3,90
PIP 106 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 106 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 106 - 2018 (Compleet nummer)

Meer info
9,95