PIP 115 - 2020

PIP 115 - 2020

2020

Omschrijving

‘Wat er achter dat beeldscherm gebeurt, dat is de grote vraag’

‘Wat er achter dat beeldscherm gebeurt, dat is de grote vraag’

Antoinette Crawfurd-Smit is directeur van openbare basisschool Het Zand in Leidsche Rijn. We schrijven 29 april. De meivakantie is twee dagen oud. De scholen zijn zes weken gesloten geweest. In gesprek met Bas Levering kijkt ze terug op die eerste periode van de coronacrisis.

Meer info
3,90
De dominee die de plattelandsjeugd leerde lezen

De dominee die de plattelandsjeugd leerde lezen

Tot begin negentiende eeuw was het met het lees- en schrijfonderwijs slecht gesteld. Onderwijzers maakten veelal gebruik van zogeheten ‘haneboeken’, abc-boekjes waaruit lezen werd aangeleerd via spelling volgens het alfabet. Maar ka-el-uu-ie-ef hardop spellen, levert nog geen ‘kluif’ op. Dominee Johannes Henricus Nieuwold (1737-1812) probeerde daar verandering in te brengen, waarmee hij zich de bijnaam ‘de Pestalozzi van Nederland’ verwierf.

Meer info
3,90
Groepsgerichte opvoedingsondersteuning

Groepsgerichte opvoedingsondersteuning

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als er thuis ook nog zorgen zijn vanwege armoede, echtscheiding of psychische problemen. Groepsgerichte opvoedingsondersteuning waarbij de zelfstandigheid van ouders en hun opvoedvaardigheden worden vergroot, kan ouders versterken. Vanuit drie verschillende praktijken in Noord-Nederland zijn daar goede ervaringen mee. Wat is hierin werkzaam volgens ouders, vrijwilligers en professionals?

Meer info
3,90
Pedagogiek | Thuisonderwijs

Pedagogiek | Thuisonderwijs

De coronacrisis legt zwakke plekken in onze samenleving bloot. Het al dan niet kunnen bieden van thuisonderwijs is er daar een van. Door de verschillende ervaringsverhalen in de media werd en wordt voor iedereen zichtbaar hoe verschillend de thuisomgeving van kinderen kan zijn. Sommige kinderen zaten de afgelopen maanden met hun ouders aan de keukentafel een strak huiswerkschema door te werken, terwijl leeftijdsgenootjes de enige laptop in het gezin deelden met broertjes en zusjes. Oftewel, de dagelijkse verschillen tussen diverse sociaaleconomische milieus komen door de coronacrisis duidelijk aan het licht. Evenals de gevolgen hiervan voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Meer info
3,90
PIP 115 - complete uitgave

PIP 115 - complete uitgave

Thema: thuisonderwijs. 

Meer info
9,95
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

Hoe laten we kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien? Hoe moeten onderwijs en jeugdhulp samenwerken om dit goed voor elkaar te krijgen en welke factoren helpen er in die samenwerking? Voor een scholengroep uit Hoogeveen was dit de inzet voor een onderzoek met als resultaat: zes belangrijke adviezen voor de leraren, ouders en hulpverleners die samenwerken.

Meer info
3,90
Sociale veiligheid op scholen

Sociale veiligheid op scholen

De manier waarop we in Nederland het onderwijs hebben vormgegeven draagt niet bij aan de sociale veiligheid. Het is nodig dat we de, soms ernstige, negatieve gevolgen hiervan onder ogen zien. Maar wat kunnen we eraan doen? Een pleidooi voor kleinere scholen en leeftijdsgemengde groepen.

Meer info
3,90