PIP 119 - 2021

PIP 119 - 2021

2021

Omschrijving

In deze editie 

06 Interview. Jeannette Doornenbal ‘Optimisme is een morele plicht’
12 Opinie. Kinderen van de coronarekening
18 Pedagogiek.  Een schoolplein voor iedereen
28 Praktijk. Diversiteit in kinderboeken
34 Onderzoek. Weten wat je aan elkaar hebt
40 Praktijk. Maak kinderen medemaker

& verder

03 Redactioneel
17 Kijk op de ander 
22 Een schoolplein voor iedereen: discussie 
24 Kunststukjes
26 De casus 
27 iPiP 
33 Generatie M 
39 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 
44 Warm aanbevolen 
49 Koops over onderzoek 
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Opvoeden op school

 

Interview. Jeannette Doornenbal: ‘Optimisme is een morele plicht’

Interview. Jeannette Doornenbal: ‘Optimisme is een morele plicht’

Dr. Jeannette Doornenbal was van 2006 tot 2020 lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen. Eind september 2020 ontving ze voor haar bijzondere werk de Hanzepenning. In het juryrapport wordt zij omschreven als een bevlogen pedagoog voor wie ieder kind telt en voor wie inclusie gedurende haar hele loopbaan de drijfveer is geweest. Begin december keek Bas Levering met haar terug en vooruit.

Meer info
3,90
Onderzoek. Weten wat je aan elkaar hebt

Onderzoek. Weten wat je aan elkaar hebt

Sinds de transitie en transformatie in het jeugddomein is er een groeiende vraag naar ondersteuning door vrijwilligers. Vaak krijgen gezinnen en jongeren die vrijwillige ondersteuning ontvangen ook hulp en ondersteuning van pedagogisch professionals. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de professionals. Studenten van de opleiding Ecologische Pedagogiek en onderzoekers van het Lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht onderzochten deze samenwerking. Zij kwamen tot de conclusie dat pedagogisch professionals de inbreng van vrijwilligers als medeondersteuners en als medeopvoeders onvoldoende benutten.

Meer info
3,90
Opinie. Kinderen van de coronarekening

Opinie. Kinderen van de coronarekening

De belangen van jongeren en kinderen worden nauwelijks meegewogen in het coronabeleid, stelt orthopedagoog Hans Koppies. De huidige maatregelen berokkenen grote schade, waardoor juist de meest vitale generatie het kind van de coronarekening wordt. Een pleidooi voor meer pedagogiek in het coronadebat.

Meer info
3,90
Pedagogiek. Een schoolplein voor iedereen

Pedagogiek. Een schoolplein voor iedereen

Leerlingen in het basisonderwijs brengen een fl ink deel van hun tijd door in pauzes op het schoolplein, gemiddeld vijfenhalf uur per week. Het schoolplein biedt allerlei ontwikkelingsmogelijkheden, niet alleen motorisch, maar ook sociaal-emotioneel en cognitief. Of leerlingen zich op deze terreinen daadwerkelijk ontwikkelen, hangt af van de inrichting van het schoolplein en de wijze waarop activiteiten worden aangeboden en begeleid.

Meer info
3,90
PIP 119 (complete editie)

PIP 119 (complete editie)

In deze editie 

06 Interview. Jeannette Doornenbal ‘Optimisme is een morele plicht’
12 Opinie. Kinderen van de coronarekening
18 Pedagogiek.  Een schoolplein voor iedereen
28 Praktijk. Diversiteit in kinderboeken
34 Onderzoek. Weten wat je aan elkaar hebt
40 Praktijk. Maak kinderen medemaker

& verder

03 Redactioneel
17 Kijk op de ander 
22 Een schoolplein voor iedereen: discussie 
24 Kunststukjes
26 De casus 
27 iPiP 
33 Generatie M 
39 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 
44 Warm aanbevolen 
49 Koops over onderzoek 
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Opvoeden op school

Meer info
9,95
Praktijk. Diversiteit in kinderboeken

Praktijk. Diversiteit in kinderboeken

In de boekwinkel waar ik rondkeek, stapt een jong gezin binnen. ‘Waar moeten we kijken voor boekjes met zwarte gezichten en een afro, zodat ons kind zichzelf kan herkennen?’ Hé, dacht ik, dat is ook een mogelijke invalshoek. Ik was namelijk, tegen het decor van afnemend leesplezier, op zoek naar diversiteit in kinderboeken. Daarbij concentreerde ik mij op met migratie verbonden diversiteit. Het aanbod bleek klein. Van de boeken die ik vond, presenteer ik er drie.

Meer info
3,90
Praktijk. Maak kinderen medemaker

Praktijk. Maak kinderen medemaker

Wat is het mooie van theatermaken met kinderen? Het kan kinderen én hun publiek ervaringen meegeven die een nieuw betekenisvol licht op hun bestaan werpen. Om dat te laten gebeuren, zijn zowel pedagogische kwaliteiten als vakinhoudelijke (theater)kennis en vaardigheden nodig. Yvonne van Ginneken, theatermaker met kinderen en jongeren en pabo- docent, beschrijft haar visie en ervaringen.

Meer info
3,90