PIP 121 - 2021

PIP 121 - 2021

Omschrijving

Inhoud PIP 121

06 Interview. Laurens Ham: De millennials hebben een joekel van een probleem
12 Pedagogiek. Montessorionderwijs vanuit een traditie vernieuwen
18 Onderzoek Iedereen mag meedoen met sociale media
28 Pedagogiek. Kinderen met een beperking
34 Pedagogiek. Een gemengd onthaal
40 Praktijk De brugfunctionaris

& verder
3 Redactioneel 17 De casus 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Koops over onderzoek 45 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Interview. Laurens Ham: De millennials hebben een joekel van een probleem

Interview. Laurens Ham: De millennials hebben een joekel van een probleem

Neerlandicus Laurens Ham schreef Op de vuist. Vijftig jaar politiek en protestliedjes in Nederland. Protestliedjes worden in de studie opgevat als katalysatoren van maatschappelijke veranderingen. Bas Levering, die zich al langer zorgen maakt over het uitblijven van het protest onder de huidige jeugd, ging bij de auteur te rade.

Meer info
3,90
Onderzoek. Iedereen mag meedoen met sociale media

Onderzoek. Iedereen mag meedoen met sociale media

Hoe gaan jongeren met een licht verstandelijke beperking om met sociale media en hebben zij hierbij behoefte aan begeleiding? Onderzoek hiernaar leverde een belangrijk nieuw inzicht op: die behoefte is er zeker, maar de jongeren durven er hun begeleiders vaak niet om te vragen. Ze zij n bang om niet begrepen te worden of verwachten represailles wanneer er online dingen zijn misgegaan.

Meer info
3,90
Pedagogiek. Een gemengd onthaal

Pedagogiek. Een gemengd onthaal

Interlandelijke adoptie is voorlopig opgeschort. Dit tot ontsteltenis van betrokkenen. Een rapport constateerde zoveel ernstige misstanden dat dit onvermijdelijk was. Maar hoe nu verder? De meningen daarover zijn verdeeld. Zo ook de reacties op het ontluisterende rapport. Staan corruptiebestrijders, die op onrecht jagen, hier tegenover pedagogen met hun focus op ontwikkelingskansen?

Meer info
3,90
Pedagogiek. Kinderen met een beperking

Pedagogiek. Kinderen met een beperking

De Japanse pedagoog Chizuko Fujita schreef een bijzonder boek over de pedagogische benadering van kinderen met een beperking. Centraal in het boek staat de fenomenologische houding, waarbij ze haar theoretische kennis ‘tussen haakjes’ zet en kinderen zo onbevangen mogelijk tegemoet probeert te treden.

Meer info
3,90
Pedagogiek. Montessorionderwijs vanuit een traditie vernieuwen

Pedagogiek. Montessorionderwijs vanuit een traditie vernieuwen

Hoe kunnen we spreken over vernieuwing bij een onderwijsconcept dat al honderd jaar bestaat? Vorig jaar was het honderdvijftig jaar geleden dat de Italiaanse onderwijsvernieuwer Maria Montessori geboren werd. Haar idee dat kinderen zich niet laten ontwikkelen – maar dat vooral zelf doen – was vooruitstrevend en succesvol. Wereldwijd zijn er meer dan twintigduizend montessorischolen die werken aan de verwezenlijking van haar pedagogiek. Dit maakt de traditie een kracht. Daarnaast bieden inzichten uit praktijkgericht onderwijsonderzoek mogelijkheden om die traditie te vernieuwen. In deze bijdrage laten we zien hoe onderzoek naar zelfregulerend leren bijdraagt aan de verbetering van het montessorionderwijs.

Meer info
3,90
PIP 121 (complete editie)

PIP 121 (complete editie)


Inhoud PIP 121

06 Interview. Laurens Ham: De millennials hebben een joekel van een probleem
12 Pedagogiek. Montessorionderwijs vanuit een traditie vernieuwen
18 Onderzoek Iedereen mag meedoen met sociale media
28 Pedagogiek. Kinderen met een beperking
34 Pedagogiek. Een gemengd onthaal
40 Praktijk De brugfunctionaris

& verder
3 Redactioneel 17 De casus 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Koops over onderzoek 45 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Meer info
9,95
Praktijk. De brugfunctionaris

Praktijk. De brugfunctionaris

De opkomst van het fenomeen brugfunctionaris ter bevordering van de alom gezochte samenwerking tussen ouders, leerlingen en team is een interessante ontwikkeling die vraagt om nader onderzocht te worden. Om die reden verzamelde Cees Grol verhalen van professionals over hun ervaringen met de dagelijkse praktijk van de brugfunctionaris.

Meer info
3,90