PIP 122 - 2021

PIP 122 - 2021

2021

Omschrijving

In dit nummer
Interview.
Bruno Vanobbergen.
Pedagogiek. Onbekend en onbelicht.
Praktijk. In de praktijk getest.
Longread. Moet de pabo gesplitst worden?
Achtergrond. Van staatspedagogiek naar pedagogische staat.
Biografie. Judith Wallerstein. 

& verder...

3 Redactioneel 17 De casus 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 27 iPiP 39 Koops over onderzoek 45 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

In de praktijk getest

In de praktijk getest

Afgelopen jaren hebben we onze voltijd bacheloropleiding ecologische pedagogiek geïnnoveerd. Uitgangspunten daarbij waren dat we studenten met professionele moed wilden opleiden en dat we beter wilden aansluiten bij de (snelle) ontwikkelingen in de beroepspraktijk. En toen, terwijl we nog midden in dat innovatieproces zaten, was daar de coronapandemie. Alle gevolgen daarvan voor jeugdigen, werkveld, studenten en opleidingen vormden de ultieme test voor de nieuwe opleiding. Waren we in staat om aan te sluiten en moed te tonen?

Meer info
3,90
Interview. Bruno Vanobbergen: 'Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal'

Interview. Bruno Vanobbergen: 'Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal'

Er waren voor Bas Levering minstens drie redenen om dr. Bruno Vanobbergen in Gent op te zoeken. Tien jaar was hij Vlaams kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Nederlandse kinderombudsman. Sinds 2019 is hij algemeen directeur van het nieuwe Agentschap Opgroeien, dat een belangrijke rol speelt in de transitie van de Vlaamse gezins- en jeugdzorg. Bovendien schreef hij een boek voor ouders waarin hij zijn pedagogische uitgangspunten verheldert.

Meer info
3,90
Judith Wallerstein (1921-2021)

Judith Wallerstein (1921-2021)

Judith Wallerstein was een socioloog en klinisch psycholoog, die met haar unieke onderzoeksresultaten een publiek debat in gang zette over de gevolgen van een echtscheiding en de meningen daarover grondig veranderde. 

Meer info
3,90
Moet de pabo gesplitst worden?

Moet de pabo gesplitst worden?

De opleiding voor leraren basisonderwijs, de pabo, ontstond in 1984 uit het samengaan van de Opleiding voor Kleuterleidsters (KLOS) en de Pedagogische Academie (PA). Vanaf de aanvang waren er zorgen over het opleiden voor kleuters binnen die pabo; was er wel genoeg aandacht voor die jongste basisschoolleerlingen? Zou er genoeg kleuterdeskundigheid in huis blijven bij pabodocenten? Die jarenlange zorgen leidden in september 2020 tot de start van pilots met verdergaande specialisaties voor het jonge kind, en in januari 2021 tot een wetsvoorstel tot opsplitsing van de pabo’s in een voor het jongere en een voor het oudere kind. Helma Brouwers zet op een rij wat er aan dat voorstel voorafging, wat de motieven zijn en bespreekt de voors en tegens van een in tweeën gesplitste pabo.

Meer info
3,90
Onbekend en onbelicht

Onbekend en onbelicht

Een onbekend aantal normaal begaafde kinderen in Nederland groeit op bij verstandelijk beperkte ouders. Zij ervaren hun jeugd soms als eenzaam en onveilig. Deze kinderen vallen vaak buiten indicatiestellingen en komen daarom niet altijd in beeld bij hulpverleners. En onder hulpverleners heerst ook vaak handelingsverlegenheid. Er is een groeiende behoefte aan erkenning van en kennis over de situatie van deze kinderen.

Meer info
3,90
PIP 122 - complete editie

PIP 122 - complete editie

In dit nummer
Interview. 
Bruno Vanobbergen.
Pedagogiek. Onbekend en onbelicht.
Praktijk. In de praktijk getest.
Longread. Moet de pabo gesplitst worden?
Achtergrond. Van staatspedagogiek naar pedagogische staat.
Biografie. Judith Wallerstein. 
 

& verder...
 

3 Redactioneel 17 De casus 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 27 iPiP 39 Koops over onderzoek 45 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Meer info
9,95
Van staatspedagogiek naar pedagogische staat

Van staatspedagogiek naar pedagogische staat

We bevinden ons midden in een heuse burgerschapshausse. De overheid wil dat scholen meer aan burgerschap gaan doen, en er is in het onderwijsveld een brede reflectie ontstaan op burgerschap en hoe dit te onderwijzen. Onderwijs in politiek is echter altijd controversieel geweest. Dat heeft te maken met het omstreden karakter van de democratie, en met de terugkerende vraag wie er gaat over onderwijs daarin: de overheid, groepen in de samenleving, of docenten zelf.

Meer info
3,90