PiP 124

PiP 124

2021

Omschrijving

In dit nummer

06 Interview Kurano Bigiman
12 Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis
20 'Ik had geld nodig.' Over schulden en criminaliteit
28 De kracht van ontmoeting
34 Filterbubbels & echokamers: 'mijn mening is de meerderheid'
40 Beeldende therapie op school
 

& verder
3 Redactioneel 17 De casus 18 Leesplezier 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Generatie M 44 Warm aanbevolen 49 Koops over onderzoek 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

 
'De leerlingen hebben echt grootse dromen'

'De leerlingen hebben echt grootse dromen'

Drie jaar geleden zette docent klassieke talen Kurano Bigiman op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam-Zuidoost een gymnasiumafdeling op. Om die reden werd hij op 14 februari dit jaar verkozen tot Amsterdammer van het jaar 2020. PiP-redactielid Dorien Graas, moeder van een oud-leerling van Bigiman, sprak met hem.

Meer info
3,90
'Ik had geld nodig'. Over schulden en criminaliteit

'Ik had geld nodig'. Over schulden en criminaliteit

Voor jongvolwassenen kunnen schulden een belangrijk probleem zijn en soms zelfs een prikkel voor het plegen van een vermogensdelict. Ido Weijers pleit al langer voor een vorm van financieel toezicht bij jonge veelplegers met schulden. Uit recent onderzoek blijkt dat het helpt wanneer dit financieel toezicht door de strafrechter wordt opgelegd.

Meer info
3,90
Beeldende therapie op school

Beeldende therapie op school

In september 2020 promoveerde Celine Schweizer op het onderwerp ‘Beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen’. Veel kinderen met een vorm van autisme worden verwezen naar beeldende therapie. Schweizer onderzocht en onderbouwde wat de behandeling inhoudt. Positieve resultaten en positieve beoordelingen van ouders en leerkrachten op de onderzoeksresultaten vormen aanleiding om verder te verkennen hoe beeldende therapie ingezet kan worden als extra ondersteuning voor leerling én leerkracht in inclusief onderwijs.

Meer info
3,90
De kracht van ontmoeting

De kracht van ontmoeting

Opvoed- en jeugdprofessionals in de wijk hebben een belangrijke rol in het versterken van de pedagogische civil society. Op verschillende manieren kunnen ze de onderlinge contacten ondersteunen en stimuleren dat groepen ouders en jongeren van elkaar leren. Daarbij is samenwerking met andere professionals van groot belang. Mehmet Day en Frake Schermer beschrijven een casus uit Amsterdam-Zuidoost waarin dit leidt tot betekenisvolle ontmoetingen. 

Meer info
3,90
Filterbubbels & echokamers: 'mijn mening is de meerderheid'

Filterbubbels & echokamers: 'mijn mening is de meerderheid'

Jongeren brengen veel tijd door op sociale media, waar ze zich ‘bewegen’ in zogeheten filterbubbels, die bestaan uit gepersonaliseerde en gefilterde informatie. Zo’n bubbel kan de mening en het wereldbeeld van jongeren beïnvloeden. Fenomenen zoals filterbubbels zijn vaak niet waarneembaar en daardoor onbekend bij jongeren en hun opvoeders. Dit onderzoek brengt in kaart hoe jongeren hun filterbubbel ervaren en wat ze hiervan vinden.

Meer info
3,90
Leren lezen is een klein wonder

Leren lezen is een klein wonder

Tijdens de lessen aanvankelijk leesonderwijs veranderen de letters van het alfabet – die op het eerste gezicht onbegrijpelijke symbolen zijn – in klanken en uiteindelijk in woorden. Ouders die met hun kind in de supermarkt boodschappen doen, zijn hier getuige van: de woorden op verpakkingen en reclames worden gespeld en uitgesproken. Leren lezen is een klein wonder.

Meer info
3,90
Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

De grote vraag naar jeugdhulp en speciaal onderwijs in Nederland komt vooral voor rekening van lichtere problemen, zoals ADHD. Sommige deskundigen spreken in dit verband van overconsumptie. Daardoor moet worden bezuinigd op de hulpverlening bij zwaardere problematiek, waaronder suïcidaliteit. Dit vraagt om een gedegen analyse van wat misgaat in de jeugdhulpverlening. Kunnen we iets leren van de geschiedenis?

Meer info
3,90
PIP 124 - complete editie

PIP 124 - complete editie

In dit nummer

06 Interview Kurano Bigiman
12 Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis
20 'Ik had geld nodig.' Over schulden en criminaliteit
28 De kracht van ontmoeting
34 Filterbubbels & echokamers: 'mijn mening is de meerderheid'
40 Beeldende therapie op school
 

& verder
3 Redactioneel 17 De casus 18 Leesplezier 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Generatie M 44 Warm aanbevolen 49 Koops over onderzoek 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Meer info
9,95