PiP 127

PiP 127

2022

Omschrijving

06 ‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'
12 Pedagogiek van de moskee
18 Prinsjes en prinsesjes
28 Naar school gaan een uitdaging?
34 Doen we het samen?
40 De burger kan niet wachten

& verder
3 Redactioneel 17 Nieuw! In de jeugdhulp 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Koops over onderzoek 44 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'

‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'

Ruben Fukkink is sinds 2012 bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen van het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam. Zeven jaar geleden publiceerde hij zijn geruchtmakende meta-analyse van vijftien jaar Nederlands onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie. Over het belang van gelijke kansen bestaat nog altijd grote consensus, maar de aanpak verandert. Bas Levering keek met hem terug en vooruit.

Meer info
3,90
De burger kan niet wachten

De burger kan niet wachten

Half mei verscheen het jaarverslag van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onder de titel De burger kan niet wachten. De toonzetting van dit verslag is ongemeen kritisch.

Meer info
3,90
Doen we het samen?

Doen we het samen?

Sterke werkrelaties van professionals met ouders en kinderen zorgen voor betere resultaten van jeugd- en opvoedhulp. Binnen ambulante gezinsbehandeling is dat uitdagend: de gezinsbehandelaar werkt aan meerdere werkrelaties tegelijk, met gezinsleden die verschillen in motivatie, wensen en ontwikkelingsleeftijd en in een context die vooral voor kinderen en jongeren vaak spannend is. Hoe kunnen profes- sionals de werkrelatie gezinsgericht vormgeven?

Meer info
3,90
Naar school gaan een uitdaging?

Naar school gaan een uitdaging?

Waarom blijft schoolverzuim alsmaar groeien, ondanks allerhande beleid om dit tegen te gaan? Wil van Nus beziet dit probleem vanuit het gedachtegoed van ‘geweldloos verzet’. Daarmee reikt zij ook alternatieven aan voor leraren en hulpverleners die zich machteloos voelen ten opzichte van het gedrag van verzuimers en hun ouders. Het draait erom interesse en begrip te ontwikkelen voor ieders gedrag, waardoor relaties worden hersteld en er ruimte komt om samen te werken.

Meer info
3,90
Pedagogiek van de moskee

Pedagogiek van de moskee

Er zijn ongeveer 500 moskeeën in Nederland, en in Amsterdam en Rotterdam volgt maar liefst 75% van de kinderen met een Turks-islamitische achtergrond moskeelessen (Phalet et al., 2012). Dit aantal is veel hoger dan het aantal kinderen dat naar islamitische basis- of middelbare scholen gaat. Dit betekent dat veel leraren, pedagogisch professionals en jeugdhulpverleners in de diverse wijken van de Randstad werken met kinderen wier wereldbeeld, waardenkompas en identiteit niet alleen op school, op straat of in het gezin worden gevormd, maar ook in de moskeelokalen.

Meer info
3,90
PIP 127 - complete editie

PIP 127 - complete editie

06 ‘‘We moeten niet naïef zijn: ouders kopen kansen’'
12 Pedagogiek van de moskee
18 Prinsjes en prinsesjes
28 Naar school gaan een uitdaging?
34 Doen we het samen?
40 De burger kan niet wachten

& verder
3 Redactioneel 17 Nieuw! In de jeugdhulp 23 Generatie M 24 Kunststukjes 26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 39 Koops over onderzoek 44 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Meer info
9,95
Prinsjes en prinsesjes

Prinsjes en prinsesjes

Iedere leerkracht heeft er weleens mee te maken: ouders die geen kwaad woord kunnen horen over hun kinderen en met wie het daardoor moeilijk samenwerken is. Maar oordeel als leerkracht niet te snel over deze ouders, betoogt Peter de Vries. Hij ziet een aantal verklaringen voor hun houding en adviseert leerkrachten hoe ermee om te gaan.

Meer info
3,90