PiP 129

PiP 129

2022

Omschrijving

06 Interview Wouter Pols
12 Preventie van seksueel overschrijdend gedrag
18 Welke geschiedenis schotel je leerlingen voor?
24 Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen
28 De paradoxale rol van de opvoedingsdeskundige
36 Historisch redeneren, daar word je wijzer van
42 ‘Het is toch een beetje opvoeden hier en daar’

 

& verder..3 Redactioneel 17 In de jeugdhulp 23 Generatie M 24 Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen 27 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 34 Kunststukjes 41 Koops over onderzoek 47 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

‘Het is toch een beetje opvoeden hier en daar’

‘Het is toch een beetje opvoeden hier en daar’

Oudste kinderen die vanzelfsprekend zorg dragen voor hun jongere broers en zussen? Dat is iets van vroeger en niet van deze tij d, zo is de algemene mening. In kleine gezinnen in de Randstad staan oudsten er inderdaad niet echt bij  stil. Maar in kinderrij ke gezinnen, zoals bij voor- beeld in Urk en in gezinnen met een immigratieverleden, zoals van Turk- se Nederlanders, kij ken oudste kinderen er anders tegenaan: ‘Het is toch een klein beetje opvoeden hier en daar.’

Meer info
3,90
De paradoxale rol van de opvoedingsdeskundige

De paradoxale rol van de opvoedingsdeskundige

Professionele opvoedingsdeskundigen halen graag de uitspraak ‘It takes a village to raise a child’ aan, om te benadrukken dat ouders in de opvoeding van hun kinderen de steun van hun omgeving nodig hebben. Maar wat is daarin eigenlijk de rol van de opvoedingsdeskundige zelf? Is hij of zij, naast familie, buren of vrienden, slechts een van de vele bewoners van de ‘village’ of is hij  daar heimelijk de architect van? In dit artikel houdt Gerrit Breeuwsma de paradoxale rol van de opvoede paradoxale rol van de opvoe- dingsdeskundige tegen het licht.

Meer info
3,90
Historisch redeneren, daar word je wijzer van

Historisch redeneren, daar word je wijzer van

Betekenisvol geschiedenisonderwijs ontstaat als leerlingen vragen hebben over situaties die ze tegenkomen en als ze willen weten wat daarachter zit; als ze daar zelf historisch onderzoek naar doen en historisch leren redeneren. Lorien de Koning laat zien hoe leerlingen en leerkrachten dit samen kunnen aanpakken, met als voorbeeld de actuele vraag: ‘Waarom leggen onze boeren het land plat door snelwegen en distributiecentra te blokkeren? Hoe is dat zo gekomen?’

Meer info
3,90
Interview Wouter Pols

Interview Wouter Pols

Wouter Pols is altijd al geïntrigeerd geweest door de complexe relatie tussen pedagogische praktijk en theorie. Dat was al het geval als beginnend leraar in het speciaal onderwijs, later als opleider, als onder- zoeker en auteur. Na zijn pensionering bleef hij actief als onderzoeker van pedagogische praktijken. Ook publiceert hij regelmatig in verschillende tijdschriften, waaronder PiP. Saskia van Oenen interviewde hem over de pedagogiek als theorie van en voor de praktijk en hoe hij die zichzelf al doende en denken- de eigen maakte.

Meer info
3,90
PIP 129 - complete editie

PIP 129 - complete editie

06 Interview Wouter Pols
12 Preventie van seksueel overschrijdend gedrag
18 Welke geschiedenis schotel je leerlingen voor?
24 Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen
28 De paradoxale rol van de opvoedingsdeskundige
36 Historisch redeneren, daar word je wijzer van
42 ‘Het is toch een beetje opvoeden hier en daar’

 

& verder..3 Redactioneel 17 In de jeugdhulp 23 Generatie M 24 Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen 27 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 34 Kunststukjes 41 Koops over onderzoek 47 Warm aanbevolen 51 Agenda + Volgende keer + Service 52 Opvoeden op school

Meer info
9,95
Preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Integere omgang is niet vanzelfsprekend, maar wel ontzet- tend belangrij k. Dit werd opnieuw duidelij k door de pij nlij ke onthullingen over seksueel grensoverschrij dend gedrag bij The Voice of Holland en de vele daaropvolgende meldingen bij  slachtofferorganisaties. Ook bij  de helpdesk van School & Veiligheid komen sinds de onthullingen meer meldingen binnen van seksuele grensoverschrij ding op scholen. Voor preventie van seksuele grensoverschrij ding is aandacht voor een seksueel integer schoolklimaat nodig. Hoe je hieraan werkt, lees je in dit artikel.

Meer info
3,90
Trauma en veerkracht  als achteraf-begrippen

Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

De termen trauma en veerkracht zijn alledaagse begrippen geworden. Bas Levering houdt een tweetal ontwikkelingen in de wetenschap tegen het licht. Een aantredend Leids hoogleraar wil het vergroten van veerkracht van jongeren met jeugdtraumatische ervaringen tot een beleidsprioriteit in het volksgezondheidsbeleid maken. En het NRO subsidieert de ontwikkeling van Trauma- sensitief Onderwijs.

Meer info
3,90
Welke geschiedenis schotel je leerlingen voor?

Welke geschiedenis schotel je leerlingen voor?

Leerlingen weten te weinig van de geschiedenis terwijl ze dit vak toch hard nodig hebben om maatschappelijk mee te kunnen doen. Historicus en pedagoog Armand Heijnen is van mening dat het geschiedenisonderwijs niet is geholpen met nog meer voorschriften of van buiten te leren ‘kenmerkende aspecten’. Maak leerlingen nieuwsgierig, laat ze zich verwonderen. En maak daarbij gebruik van de talloze hulpmiddelen met betrekking tot de geschiedenis die voor het oprapen liggen.

Meer info
3,90