PIP 131

PIP 131

2023

Omschrijving

06 Mariëtte Lusse ‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’
12 Stel pedagogisch vakmanschap centraal
20 Traumasensitief onderwijs in de praktijk
30 Theater over prestatiedruk bij kinderen
38 We zijn onze voornaam
43 De brugfunctionaris als spin in het web

& verder....3 Redactioneel 17 In de jeugdhulp 18 Kunststukjes 25 Generatie M 26 Nieuw! Kinderrechten 28 iPiP 35 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 36 Nieuw! Schilderen met licht 48 Warm aanbevolen 53 Koops over onderzoek 54 Agenda + Volgende keer + Service 56 Opvoeden op school

De brugfunctionaris als spin in het web

De brugfunctionaris als spin in het web

De brugfunctionaris is een nieuwe functie in het onderwijs. Voor PIP 121 van juni 2021 deed Cees Grol hiernaar een verkennend onderzoek. De functie van brugfunctionaris is in het leven geroepen om de alom gezochte samenwerking tussen ouders, leerlingen en schoolteam te bevorderen. Recent kwam de brugfunctionaris opnieuw in het nieuws naar aanleiding van de groeiende armoedeproblematiek, nu in de persoon van Isil Gökce, werkzaam bij de basisschool Kleurenpracht in Zaandam. Zij vertelt haar verhaal aan Peter van der Doef.

Meer info
4,95
Mariëtte Lusse ‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’

Mariëtte Lusse ‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’

Mariëtte Lusse is lector Kinderarmoede bij Hogeschool Rotterdam. Haar kennisveld zit helaas behoorlijk in de lift sinds corona, de energiecrisis en de hoge inflatie. Wat moet een pedagoog met kinderen in armoede? Is armoede niet een economisch probleem dat met een zak geld is op te lossen? Is pedagogiek pleisters plakken of een achterhoedegevecht? Dat ligt volgens Lusse toch echt genuanceerder. Ze legt het allemaal uit in een interview met Bob Horjus.

Meer info
4,95
PIP 131 - Compleet nummer

PIP 131 - Compleet nummer

06 Mariëtte Lusse ‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’
12 Stel pedagogisch vakmanschap centraal
20 Traumasensitief onderwijs in de praktijk
30 Theater over prestatiedruk bij kinderen
38 We zijn onze voornaam
43 De brugfunctionaris als spin in het web

& verder....3 Redactioneel 17 In de jeugdhulp 18 Kunststukjes 25 Generatie M 26 Nieuw! Kinderrechten 28 iPiP 35 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 36 Nieuw! Schilderen met licht 48 Warm aanbevolen 53 Koops over onderzoek 54 Agenda + Volgende keer + Service 56 Opvoeden op school

Meer info
14,95
Stel pedagogisch vakmanschap centraal

Stel pedagogisch vakmanschap centraal

Veel problemen in het onderwijs komen voort uit een kennisinfrastructuur die wetenschap en vakmanschap van elkaar scheidt. In dit artikel gaat het met name over het onderwijs en over leraren, maar de analyse is breder van toepassing. We zijn dringend toe aan een nieuwe kennisinfrastructuur die pedagogisch vakmanschap centraal stelt. Handelingsonderzoek kan daarbij helpen.

Meer info
4,95
Theater over prestatiedruk bij kinderen

Theater over prestatiedruk bij kinderen

De theatervoorstelling ‘U.P.’ (Under Pressure) gaat over prestatiedruk bij kinderen in groep 8. De voorstelling maakt de belevingswereld van het kind invoelbaar, waardoor het publiek met educatieve en pedagogisch professionals zich geraakt voelt en in actie wil komen. De theatervoorstelling met nabespreking is ontwikkeld vanuit het project ‘Opgroeien en opvoeden in een prestatiemaatschappij’ van het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst, verbonden aan Fontys Pedagogiek.

Meer info
4,95
Traumasensitief onderwijs in de praktijk

Traumasensitief onderwijs in de praktijk

Vier jaar geleden werd het schoolteam van een sbo-school in Amsterdam Zuidoost getraind in traumasensitief onderwijs (TSO). Directeur Desiree Middelkoop vertelt: ‘Ik kan nu echt zeggen dat TSO voor iedereen in de school rust brengt. Soms loopt de stress op, maar het is ook net zo snel weer rustig.’ Leony Coppens en Marthe Schneijderberg bespreken hier het belang van traumasensitief onderwijs, de opbrengsten van de daarvoor ontwikkelde training, plus het belang van meerjarige schoolbrede inzet op TSO.

Meer info
4,95
We zijn onze voornaam

We zijn onze voornaam

Je voornaam is een belangrijk onderdeel van je identiteit. Je wordt ermee aangesproken, je reageert erop, en je wordt er misschien op beoordeeld. Maar je hebt er niet zelf voor gekozen, dat hebben je ouders gedaan. Hoe kwamen zij tot hun keuze en hoe beïnvloedt je voornaam je leven?

Meer info
4,95