PIP 17 - 2004

PIP 17 - 2004

2004

Omschrijving

Het onderwijs is altijd min liefde gebleven

Het onderwijs is altijd min liefde gebleven

Eind vorig jaar verscheen Wakken in het kroos. Opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke dienst van Jos van Kemenade. In de jaren zeventig drukte hij als minister van onderwijs een onmiskenbaar stempel op het Nederlandse onderwijsbeleid. Later werd hij burgemeester van Eindhoven en Commissaris van de koningin in Noord-Holland. Bas Levering sprak met deze gedreven onderwijswetenschapper over de Nederlandse onderwijsgeschiedenis van de afgelopen dertig jaar.

Meer info
3,90
Kindermishandeling

Kindermishandeling

Dit artikel is een bewerkte versie van de lezing die Herman Baartman hield op de 2e landelijke RAAKconferentie op 20 november 2003. Tijdens dit congres werd het boekje De maat van de kindermishandeling (Baeten en Willems, 2003) gepresenteerd, een ordeningssysteem van diverse typen kindermishandeling en een code voor beroepsbeoefenaren inzake het omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Meer info
3,90
Moeders achter tralies

Moeders achter tralies

Bajesbaby’s zijn voor Nederland een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Pas in 1992 besloot toenmalig staatssecretaris van Justitie Kosto dat vrouwelijke gedetineerden hun kinderen tot ze vijf jaar oud zijn in de gevangenis mogen opvoeden. Een grote vlucht heeft het fenomeen in Nederland nooit genomen. Joanneke Niels concludeert in dit artikel dat over het algemeen het kind altijd beter af is wanneer het opgroeit buiten een inrichting.

Meer info
3,90
Vraagsturing in de gehandicaptenzorg

Vraagsturing in de gehandicaptenzorg

De ontwikkelingen in de jeugdzorg met als centrale thema’s vraagsturing en protocollering zijn ook aan de orde in de gehandicaptenzorg. In de voorbije periode heeft in de gehandicaptenzorg het burgerschapsmodel zijn intrede gedaan. Parallel daaraan bevorderde de overheid vraagsturing.Dit heeft veel invloed op de verhouding tussen professional en cliënt. De onderhandelingspositie van de cliënt is versterkt, maar er is ook een kans op ontsporing.
Meer info
3,90
Waarden en opvoeding beheerstheid en fatsoen

Waarden en opvoeding beheerstheid en fatsoen

Onze morele waarden zijn onderling onsamenhangend en geven niet een volledig beeld van wat we onder alle omstandigheden behoren na te streven. Hun betekenis verkrijgen ze in een context van samenleven, een context van leren en corrigeren. Waarden en normen leren jonge kinderen door samen met volwassenen dingen te doen. Zij moeten zich leren beheersen en zich fatsoenlijk gedrag eigen maken.
Meer info
3,90