PIP 19 - 2004

PIP 19 - 2004

2004

Omschrijving

Daar op die regenboog

Daar op die regenboog

In Herning, een provinciaal stadje in het Deense Jutland, bevindt zich een opmerkelijke school met de naam ‘Bifrost’. Leren beschouwt men daar als een veelzijdig proces, niet louter gebaseerd op kennisvergaring, maar ook op het actief inschakelen van zintuigen, fantasie en gevoelens. De grondgedachte van de school is dat kunst- en cultuuruitingen een belangrijke inspiratiebronvormen in het leerproces.
Meer info
3,90
De kleutertoets en de ratrace

De kleutertoets en de ratrace

Afgelopen maart ging het maandelijkse Dwarsdiepdebat in Groningen over ‘de kleutertoets’. Over deze toets is al heel wat af gediscussieerd. Wilna Meijer sprak bij deze bijeenkomst een column uit, waarin zij de kleutertoets bekritiseert.

Meer info
3,90
Er gaat heel veel om de ouders heen

Er gaat heel veel om de ouders heen

Bas Levering Interviewt Patti Valkenburg over de informatie- en communicatierevolutie van het afgelopen decennium die de wereld veranderd heeft. Zo verdubbelde het aantal MSN-gebruikers in anderhalf jaar tijd tot vier miljoen. Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en media aan de Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar de invloed daarvan op jongeren. Eerder schreef zij boeken over de invloed van de televisie en de computer op kinderen: Vierkante ogen (1997) en Beeldschermkinderen (2002).
Meer info
3,90
Jeugdzorg geen zorgenkind

Jeugdzorg geen zorgenkind

In PIP 16 (december 2003) betoogde Els Lodewijks dat men in de jeugdzorg gelooft in ‘de maakbaarheid van de mens’, wat zou blijken uit de ‘verwetenschappelijking’ van de jeugdzorg. Maarten Faas vindt dat zij daarmee de jeugdzorg onrecht aandoet. Hij beschrijft de huidige interactietussen wetenschap, praktijk en beleid in de jeugdzorg.
Meer info
3,90
Mijn meester is een homo

Mijn meester is een homo

Voordat hij halverwege de jaren tachtig de arbeidsmarkt betrad, werd hem door zijn docenten aan de lerarenopleiding op het hart gedrukt vooral niet open over zijn seksuele geaardheid te praten.Dat advies volgde hij niet op. Leerlingen, pubers, zijn tot veel meer begrip en acceptatie in staat dan vaak gedacht wordt.Maar met de tweede generatie, veelal islamitische, nieuwkomers, veranderde er veel. Peter van Maaren, nu docent af, vertelt over wapenbezit en seksuele intimidatie en de angst die op scholen lijkt te regeren. Zijn persoonlijk relaas geeft te denken.

Meer info
3,90
Ons onderwijsbestel op de helling

Ons onderwijsbestel op de helling

Artikel 23 van de Grondwet ligt weer eens onder vuur. Volgens dit artikel mogen scholen zich op een godsdienstige grondslag profileren op kosten van de overheid. Elke Nederlander betaalt dus mee. Is dat, gezien de veranderingen in de samenleving, waaronder de komst van nieuwkomers,nog wel zo te handhaven? Is Artikel 23 niet aan verandering toe? De redactie van PiP wil aan de discussie een actieve bijdrage leveren en ruimte geven aan argumenten voor en tegen. Dit is het eerste, inleidende artikel.
Meer info
3,90