PIP 34 - 2006

PIP 34 - 2006

2006

Omschrijving

Een taaltoets voor alle peuters

Een taaltoets voor alle peuters

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de invoering van een taaltoets om alle driejarige peuters te screenen op taalachterstanden. Geen goed idee, vindt orthopedagoog Pieter Kousemaker. Taalachterstanden vragen om een bredere aanpak en vroegere insteek dan een peutertoets kan bieden. In een alternatief voorstel laat Kousemaker zien hoe consultatiebureaus beter werk kunnen maken van vroegtijdige onderkenning.
Meer info
3,90
Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Hoogbegaafdheid mag tegenwoordig in brede kring worden erkend, de vraag is of het in de praktijk voldoende wordt herkend. Als hoogbegaafdheid wordt afgelezen aan hoge schoolprestaties, hoe herken je dan een begaafd kind dat onderpresteert? En welke waarde moeten we hechten aan IQ-scores? In aansluiting op zijn artikel in de vorige PiP geeft Pieter Span antwoord op veelgestelde vragen over de (h)erkenning van hoogbegaafdheid.
Meer info
3,90
Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Veel pedagogen vinden dat ouders bij echtscheiding eerder en beter rekening moeten houden met het belang van het kind. Volgens Liesbeth Groenhuijsen bestaat het belang van het kind niet. In netelige conflictsituaties rond echtscheiding gaat het erom de vele belangen en rechten tegen elkaar af te wegen om tot werkbare afspraken te komen die de ontwikkeling van het kind een dienst bewijzen. Het opstellen van een ouderschapsplan, dat naar verwachting bij wet verplicht zal worden, kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Meer info
3,90
Zingeving en religie bij jongeren

Zingeving en religie bij jongeren

Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zin geeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook ergens bij horen. Volgens cultuurpsycholoog Maerten Prins ontwerpen jongeren uit de levensbeschouwelijke brokstukken die hun aangereikt worden hun eigen zingevingskader
om deze spanningen het hoofd te bieden.
Meer info
3,90