PIP 44 - 2008

PIP 44 - 2008

2008

Omschrijving

Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken

Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken

‘Pedagogische kwaliteit is een hot issue’, zo opent de bundel Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding, samengesteld uit bijdragen aan de Dertiende Landelijke Pedagogendag die vorig jaar plaatsvond in Groningen onder redactie van Hilda Amsing, Nelleke Bakker, Pauline Schreuder, Greetje Timmerman en Jeroen J.H. Dekker
Meer info
3,90
Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

Wanneer is iets van jou en wanneer niet? Wie ben ik? En wat heeft het eigenlijk voor zin om naar elkaar te luisteren? Deze vragen kwamen naar boven toen een groep pabostudenten met Rotterdamse basisschoolkinderen ging filosoferen. Wouter Pols en Denise Zweere doen verslag van hun ervaringen en geven richtlijnen. Want filosoferen gaat niet vanzelf, maar eist veel van
leerkracht en kinderen. Zo is een democratische gespreksorde van wezenlijk belang.
Meer info
3,90
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving

Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving

Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of sportdeelname voor alle kinderen een passende preventiemaatregel is. Zij pleiten voor een bredere benadering, waarin niet sporten maar veelzijdig bewegen centraal staat. Om te beginnen moeten opvoeders en beleidsmakers zorgen voor een bewegingsrijke leefomgeving die kinderen uitdaagt tot buitenspelen. De Speeldernis in Rotterdam is hiervan een inspirerend voorbeeld.
Meer info
3,90
Schoolplein als publiek domein

Schoolplein als publiek domein

Er bestaat een zeventiende-eeuwse houtsnede van het ideale stadsplein, gemodelleerd naar het ideaal van Comenius: het stadsplein als middelpunt waaraan de kerk, de school en een koffiehuis staan, alles gehurkt onder een virtuele paraplu die de buitenwereld op afstand houdt. Wat valt er op zo’n plein mooi te leven en op te voeden. Kinderen bij de hand nemen, en hun de betekenissen onthullen van alles om hen heen. In twintig stappen, zoals Comenius wist. Het stadsplein als schoolplein, een verlengstuk van de klas.
Meer info
3,90
Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen zich hierover uit te spreken? Als de melding van vermoedelijke kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden binnenkomt, is die kans groot, maar het gebeurt nog niet altijd en overal. Op grond van onderzoek pleit Elly Stapel-van der Hoek voor het spreken met alle
betrokken kinderen.
Meer info
3,90