PIP 61 - 2011

PIP 61 - 2011

2011

Omschrijving

Filosoferen met pubers

Filosoferen met pubers

Bij filosoferen denk je aan wijze oude mannen die over het leven nadenken. Bij pubers denk je aan jongelui die zich liever met andere dingen bezighouden dan met school. Filosoferen met pubers is dan op het eerste gezicht een verrassende combinatie.
Meer info
3,90
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering

Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering

Pedagogische advisering aan ouders behoort tot het basisaanbod van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Maar wat weten we eigenlijk over de inhoud en kwaliteit van dit ondersteuningsaanbod?
Meer info
3,90
Opvoeden door beginners

Opvoeden door beginners

Met Opvoeden door beginners wil de Leidse hoogleraar in de geschiedenisvan de pedagogiek, René van der Veer, zijn lezers via relativeringvan hedendaagse wijsheden geruststellen. Die lezers zoekt hijin brede kring: van ‘nieuwbakken en onzekere’ ouders, via opa’sen oma’s en medewerkers van consultatiebureaus tot ‘ervaren’ pedagogen
en ontwikkelingspsychologen. Anders dan de titel suggereertgaat het boek alleen over adviezen inzake de verzorging van zuigelingen.

Meer info
3,90
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert)

SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert)

Binnen SportMpower timmeren jongeren hard aan de weg! ‘Scoren met de combinatie sport en
loopbaantraining’: dat is wat SportMpower beoogt.

Toekomst
Hoewel de precieze effecten van SportMpower op de ontwikkelingskan- sen van jongeren nog bepaald moeten worden, werkt het enthousiasme en plezier van de leerlingen, begeleiders en partners in SportMpower zeer aansteke- lijk. De voorlopige conclusie is dan ook dat SportMpower een veelbelovende interventie is, die kansarme jongeren op een praktische en leuke manier laat werken aan hun persoonlijke toekomst. Nadat meer zicht is verkregen op de werkzame principes, zal SportMpower op meerdere plaatsen in Nederland worden uitgezet. 

Meer info
3,90
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur

Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur

Kunnen pedagogische adviesgesprekken aan kwaliteit winnen als pedagogen systematisch hun cliënten om feedback vragen? In een recente, kleinschalige studie zijn opvoedadviseurs en cliënten gevolgd vóór, tijdens en na de opvoedondersteuning. Wel of geen feedback verzamelen bij ouders:
maakt dit een verschil?
Meer info
3,90
Thema Pedagogisch adviseren - Het pedagogisch adviesgesprek binnen het CJG

Thema Pedagogisch adviseren - Het pedagogisch adviesgesprek binnen het CJG

Pedagogisch adviseren is de kunst om met de eigen deskundigheid de deskundigheid van ouders bij het opvoeden aan te spreken. Wat is de kracht van het pedagogisch adviesgesprek en wat levert dat ouders op? Welke deskundigheid is nodig voor het pedagogisch adviesgesprek binnen het CJG en welke competenties zijn van belang in de training pedagogisch adviseren?
Meer info
3,90