PIP 70 - 2012

PIP 70 - 2012

Omschrijving

Biografie - Wilhelmina Bladergroen

Biografie - Wilhelmina Bladergroen

De kinderpsychologe en orthopedagoge Bladergroen was een begrip in de wereld van de opvoeding en daarbuiten, zo laat Mineke van Essen zien in haar recent verschenen biografie Wilhelmina Bladergroen – Vrouw in de eeuw van het kind.
Meer info
3,90
Onderzoek - De klas op drift

Onderzoek - De klas op drift

Het opdoen van ervaringen in de echte wereld stelt vmbo-leerlingen in staat persoonlijke betekenis te geven aan het leren. Voor een school de kunst buitenschoolse ervaringen te verbinden met het schoolcurriculum.
Meer info
3,90
Onderzoek - Waarom spelen zo belangrijk is

Onderzoek - Waarom spelen zo belangrijk is

Kinderen in groep 1 en 2 zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen. Deze conclusie trekt Louise Berkhout uit haar promotieonderzoek.
Meer info
3,90
PIP 70 - 2012 (Compleet nummer)

PIP 70 - 2012 (Compleet nummer)

PIP 70 - 2012 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Praktijk - De x-factor van de werkmeester

Praktijk - De x-factor van de werkmeester

Hoe krijg je jongeren met een crimineel verleden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en negatief gewoontegedrag, aan de slag? In Amsterdam bestaat een werkervaringsproject – de Herstelling – dat zeer laag geschoolde, werkloze jongeren de mogelijkheid biedt om met een stevige duw in de rug op eigen benen te staan.
Meer info
3,90
Thema Eigen Kracht-conferentie - Een Eigen Kracht-conferentie in de praktijk

Thema Eigen Kracht-conferentie - Een Eigen Kracht-conferentie in de praktijk

Het lijkt zo simpel: als mensen problemen hebben, roepen ze hun familie en vrienden bij elkaar om de situatie te bespreken, maken ze een plan en gaan With a Little Help from their Friends gesteund een betere toekomst in.
Meer info
3,90
Thema Eigen Kracht-conferentie - Zorg begint in eigen kring

Thema Eigen Kracht-conferentie - Zorg begint in eigen kring

Een onderzoek naar de betekenis van Eigen Krachtconferenties voor licht verstandelijk beperkten
‘mensen met een verstandelijke beperking spreken hun netwerk niet of moeilijk aan, dan is het goed als iemand anders dat ondersteunt met behulp van een eigen Kachtconferentie’, aldus een gezinsvoogd.
Meer info
3,90
Thema Eigen Kracht-conferentie Eigen kracht als mentaliteitsverandering

Thema Eigen Kracht-conferentie Eigen kracht als mentaliteitsverandering

Eigen kracht is de laatste jaren een modebegrip geworden dat in elke zichzelf respecterende gemeentelijke nota staat. Meestal wordt er niet bij vermeld wat er precies mee bedoeld wordt en hoe je dat doet, maar het klinkt alsof mensen nu hun problemen elf gaan oplossen. Het klinkt bovendien ook prettig goedkoop en dat komt goed uit in deze financieel zware tijden. In dit artikel wil ik uitleggen wat ‘Eigen Kracht-conferenties’ zijn, welk verhaal er achter zit, wat het betekent als je de principes van deze benadering in ons stelsel wilt invoeren en wat daarvoor nodig is.
Meer info
3,90