PIP 72 - 2013

PIP 72 - 2013

Omschrijving

Analyse - Nou zal je het beleven

Analyse - Nou zal je het beleven

Omgaan met een ziekte of een lichamelijke beperking is te vergelijken met een rouwproces. Een model van een rouwlandschap is goed te gebruiken om met een kind of jongere in gesprek te gaan over de beleving van zijn beperkingen. Aan de hand van het model laten we zien welke stappen kinderen en jongeren, die geconfronteerd worden met een lichamelijke aandoening, kunnen zetten.
Meer info
3,90
Debat - Het verwende kind-syndroom

Debat - Het verwende kind-syndroom

Op 8 november 2012 ging Bas Levering op uitnodiging van het VARA-radioprogramma De Gids in debat met Willem de Jong over diens boek Het verwende kind syndroom. Het lukte debatleider Felix Meurders niet om de debaters dichter bij elkaar te brengen en dat lag niet alleen aan het feit dat hijzelf in de studio in Hilversum zat, terwijl Levering in een studio in Leuven achter de microfoon was gekropen en De Jong vanuit een Haarlemse studio sprak. De Jong en Levering proberen het daarom hier nog een keer. De Jong zet de kern van zijn boek uiteen, Levering zijn belangrijkste bezwaren en vervolgens is het laatste woord aan De Jong.
Meer info
3,90
Interview - Kleine kinderen, kleine problemen, weinig geld

Interview - Kleine kinderen, kleine problemen, weinig geld

Als inspecteur-generaal van het onderwijs maakte Kete Kervezee zich sterk voor de kwaliteit van het onderwijs. Bas Levering kon in een gesprek ter gelegenheid van haar afscheid als eerste voorzitter van de PO-Raad constateren dat ze dat in de afgelopen jaren gewoon is blijven doen.
Meer info
3,90
Opinie - Het belang van disciplineren

Opinie - Het belang van disciplineren

Het is voor pedagogen niet vanzelfsprekend meer om de aandacht te vestigen op de beschavende gevolgen van vroegtijdig disciplineren. In onze opwindende, vitalistische en individualistische tijd is men er vooral op gericht het de burger, jong en oud, naar de zin te maken. Vergeten wordt dan wel eens dat opvoeden ook pijn kan doen.
Meer info
3,90
PIP 72 - 2013 (Compleet nummer)

PIP 72 - 2013 (Compleet nummer)

PIP 72 - 2013 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Praktijk - Kinderen spelen zich de wereld in

Praktijk - Kinderen spelen zich de wereld in

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijspedagogische benadering die vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland is geïntroduceerd. Zoals er Montessorischolen, Vrije Scholen en Jenaplanscholen zijn, zo zijn er ook in heel Nederland Ontwikkelingsgerichte scholen. Zo’n 300 scholen voeren OGO als concept voor de hele school. Veel meer scholen in ons land werken al jaren met ‘Basisontwikkeling’ in de onderbouw. In Ontwikkelingsgerichte scholen vinden leerkrachten spel- en onderzoeksactiviteiten van groot belang. Zij zien deze activiteiten als het hart van het curriculum, waarbinnen alles te leren valt.
Meer info
3,90