PIP 83 - 2015

PIP 83 - 2015

Omschrijving

Achtergrond - De DS M is dood. Leve de DS M!

Achtergrond - De DS M is dood. Leve de DS M!

De afgelopen jaren heb ik via de school van mijn zoontjes de Amsterdammer in al zijn verschijningsvormen mogen leren kennen. Dat ging niet altijd makkelijk en zorgde af en toe voor een intens verlangen naar een overzichtelijk leven met gelijkgestemden. Maar ik had het niet willen missen. De Dominicaanse familie op de kleine flat, de Turkse weduwnaar met zijn kinderen, de superouder met de tomeloze energie, de altijd werkende lesbische moeders, de immer glimlachende hoofdmeester, de mokkende conciërge en vooral de vele ontwapenende kinderen.
Meer info
3,90
Achtergrond - Trauma in de tijd

Achtergrond - Trauma in de tijd

Het is nog niet zo lang geleden dat hulpverleners en wetenschappers van mening waren dat trauma’s bij kinderen niet voorkomen. Niettemin worden kinderen veelvuldig geconfronteerd met traumatische ervaringen. Op het congres Kind & Trauma 2014 hield Francien Lamers-Winkelman een lezing over dit thema aan de hand van drie vragen: hoe heeft het idee ‘kind en trauma’ zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Wat is het belang van de factor tijd met betrekking tot de ontwikkeling van trauma bij kinderen? En heelt de tijd echt alle (traumatische) wonden? In dit nummer het eerste deel.
Meer info
3,90
Interview - Coosje Wijzenbeek

Interview - Coosje Wijzenbeek

Het enige onderwijsterrein waarop men de leraar consequent als ‘pedagoog’ is blijven aanduiden is dat van het muziekonderwijs. De eigenzinnige vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek wordt door haar vele succesvolle leerlingen op handen gedragen. Aan Bas Levering vertelt ze hoe ze eruit haalt wat erin zit.
Meer info
3,90
Onderzoek - De kern raken in een online consult

Onderzoek - De kern raken in een online consult

De pedagoog in de digitale wereld Ouders maken veelvuldig gebruik van internet om informatie, advies en soms ook hulp te zoeken over opvoeding. Maar pedagogen en internet, het lijkt geen liefde op het eerste gezicht. Kun je de ‘eigen kracht’ van een ouder versterken met behulp van een zo vluchtig medium?
Meer info
3,90
Pedagogiek - Pedagogisch kader onderwijs en kinderopvang

Pedagogiek - Pedagogisch kader onderwijs en kinderopvang

Er zijn al heel wat pogingen gedaan om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs goed vorm en – vooral – inhoud te geven. In brede scholen, vensterscholen, integrale kindcentra en andere varianten, maar de resultaten zijn mager. Waar ligt dat aan? In de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en andere voorzieningen staan vaak wetten in de weg en praktische bezwaren, vooral als het gaat om bestuurlijke, juridische en financiële zaken. Bovendien is de praktijk van alledag anders dan bedoeld. Het is niet genoeg om voor of bij de start van de bouw met elkaar te praten over ‘de gewenste cultuur’, ‘het gezamenlijke pedagogische concept’ of afspraken te maken over ‘het gemeenschappelijk gebruik van ruimten’.

Meer info
3,90
Pedagogiek - Radicalisering, een appel aan pedagogen

Pedagogiek - Radicalisering, een appel aan pedagogen

We hadden al moeten toegeven dat het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden veel meer problemen oplevert dan we ooit vermoedden. Nu de conflicten uit andere delen van de wereld rechtstreeks in de wijken worden geïmporteerd, lijken de problemen groter dan ooit. PiP vroeg aan Stijn Sieckelinck wat we als pedagogen met het probleem van de radicalisering onder islamitische jongeren aanmoeten.

Meer info
2,90
PIP 83 - 2015 (Compleet nummer)

PIP 83 - 2015 (Compleet nummer)

6 Interview Coosje Wijzenbeek: ‘Niemand voelt zich in het ensemble ongezien’ Het enige onderwijsterrein waarop men de leraar consequent als ‘pedagoog’ is blijven aanduiden is dat van het muziekonderwijs. De eigenzinnige vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek wordt door haar vele succesvolle leerlingen op handen gedragen. Aan Bas Levering vertelt ze hoe ze eruit haalt wat erin zit. Bas Levering
14 Onderzoek De kern raken in een online consult: De pedagoog in de digitale wereld Ouders maken veelvuldig gebruik van internet om informatie, advies en soms ook hulp te zoeken over opvoeding. Maar pedagogen en internet, het lijkt geen liefde op het eerste gezicht. Kun je de ‘eigen kracht’ van een ouder versterken met behulp van een zo vluchtig medium? Christa Nieuwboer
20 Pedagogiek Pedagogisch kader onderwijs en kinderopvang: Kinderopvang en onderwijs komen niet vanzelf bij elkaar. Culturele veranderingen zijn nodig om deze werelden bij elkaar te brengen: een proces van vallen en opstaan in alle geledingen van de betrokken instellingen. Anke van Keulen
24 Opinie Oefening baart kunst: Tot besluit van haar columns in PiP schrijft Daphne Clement over het omgaan met verschillen in de dagelijkse praktijk van de gemengde school. Daphne Clement
30 Achtergrond De DSM is dood. Leve de DSM!: De vroegere populariteit en de verbinding van een kinderpsychiatrische diagnose met geldstromen vanuit de farmaceutische industrie dreigen de DSM nu de das om te doen. Peter van der Doef
36 Achtergrond 24 Trauma in de tijd: De geschiedenis van trauma is vooral de geschiedenis van oorlog, mannen en geld. Vrouwen en kinderen komen er niet vaak in voor. In dit nummer het eerste deel over ‘trauma in de tijd’. Francien Lamers-Winkelman
&verder...
3 Redactioneel
12 Nieuw! Column Martine Borgdorff
13 De casus
18 Waar hangen ze uit?
28 Mieren
29 Generatie M
35 Oproep lezersbijdragen
41 Communiceren met kinderen
42 Het beslissende boek
45 iPiP
46 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Pedagogiek in beeld  

Meer info
9,95