PIP 86 - 2015

PIP 86 - 2015

Omschrijving

Biografie - Fénelon; Amuseren om te leren

Biografie - Fénelon; Amuseren om te leren

Driehonderd jaar geleden overleed Louis XIV , de Zonnekoning. Eerder dat jaar was ook François de Salignac de la Mothe-Fénelon – de aartsbisschop van Cambrai (Kamerijk) – gestorven. Fénelon was in Europa wereldberoemd geworden met zijn Télémaque, een boek waarin de lotgevallen verhaald worden van de zoon van Odysseus, die onder leiding van Mentor op zoek gaat naar zijn vader. Deze roman werd door haast iedereen gelezen als een vlijmscherpe kritiek op de koning van Frankrijk en het hof te Versailles.
Meer info
3,90
Interview - Anna Bosman

Interview - Anna Bosman

Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit, pleitte er in haar Orthoblog voor om aan universiteiten weer echt pedagogisch onderzoek te gaan doen. Bas Levering zocht haar op en kreeg een uitgebreide toelichting.
Meer info
3,90
Onderzoek - Alle brede scholen langs dezelfde meetlat?

Onderzoek - Alle brede scholen langs dezelfde meetlat?

Effectmetingen naar de opbrengsten van brede scholen en integrale kindcentra leveren opnieuw geen bewijs voor de meerwaarde van deze pedagogische netwerkorganisaties in de wijk. Toch ervaren veel professionals, kinderen, ouders en andere buurtbewoners deze meerwaarde dagelijks. Zeggen deze
teleurstellende uitkomsten iets over de effectiviteit van brede scholen, of (ook) over de insteek van deze evaluaties? Jacques Verheijke en Dirk Willem Postma van Hogeschool Utrecht leggen de blinde vlekken van de recente landelijke effectmeting bloot. Aan de hand van kwalitatief evaluatieonderzoek naar brede scholen laten zij zien dat een ontwikkelingsgerichte onderzoeksbenadering beter aansluit bij de complexe realiteit van het samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kinderen.
Meer info
3,90
Pedagogiek - Kim, een bijzondere doorzetter

Pedagogiek - Kim, een bijzondere doorzetter

Wanneer een kind leer- of gedragsproblemen heeft of klaagt over pijn, focust men vaak te veel op de problemen of klachten. Men vergeet dan te kijken naar het ‘totale’ kind, en houdt er geen rekening mee dat alles in een kinderlijf met elkaar verbonden is.
Meer info
3,90
PIP 86 - 2015 (Compleet nummer)

PIP 86 - 2015 (Compleet nummer)

PIP 86 - 2015 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Praktijk - Houvast

Praktijk - Houvast

Anneke Groot is moeder van een zoon met autisme. Ze ontwikkelde de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL) met kinderen in het autistisch spectrum.
Meer info
3,90
Praktijk - Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand

Praktijk - Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand

In de kinderopvang zouden alle kinderen zich zo goed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, ook als zij extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Vooruitlopend op de transformatie van het jeugdstelsel kwamen er op de buitenschoolse opvang (bso) ook kinderen met een jeugdhulpindicatie.
Hun komst vroeg van de pedagogisch medewerkers iets anders dan zij gewend waren; in het pilotproject ‘Alert4you’ kregen zij daarom coaching van medewerkers uit de jeugdhulp. Jeugdzorgwerker Eline Kraak was zo’n ‘coach on the job’. Zij beschrijft hoe de samenwerking tussen jeugdhulp en bso zich ontwikkelde: van aarzeling tot enthousiasme.
Meer info
3,90