PIP 90 - 2016

PIP 90 - 2016

Omschrijving

Biografie - Søren Kierkegaard (1813-1855)

Biografie - Søren Kierkegaard (1813-1855)

Onze tijd legt veel nadruk op uiterlijkheden en op aanpassings- of overlevingsstrategieën. Uiterlijkheden worden via allerlei media tot het uiterste gecultiveerd en sociale omgang is misschien meer dan ooit gericht op het Darwiniaanse overlevingsbeginsel van ‘survival of the fittest’. In de negentiende eeuw was het volgens de Deense filosoof Søren Kierkegaard niet anders. Het onderwijs en de kerk uit zijn tijd werden door hem bekritiseerd vanwege hun gebrekkige aansluiting op de innerlijke belevingswereld van kinderen en gelovigen.
Meer info
3,90
Interview - Dolph Kohnstamm

Interview - Dolph Kohnstamm

‘Wat Swaab doet, is bloedlink’
In zijn nieuwe boek De Eigenander. Een ik in mij presenteert ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm een intrigerende identiteitstheorie. Hij komt ermee in het geweer tegen neurowetenschappers die de vrije wil ontkennen. Bas Levering sprak met hem.
Meer info
3,90
Pedagogiek - Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief

Pedagogiek - Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief

Passen rekenen en wiskunde wel bij jonge kinderen? Kun je daarmee niet beter wachten tot groep 3? In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zijn leerlingen er nooit te jong voor! Ze zijn er namelijk al mee bezig. Niet als een vak dat ze zich louter via lesjes en rekenspelletjes eigen maken, maar ze komen er in alledaagse (spel)activiteiten mee in aanraking.
Meer info
3,90
Pedagogiek - Wat werkt in vroegen voorschoolse educatie?

Pedagogiek - Wat werkt in vroegen voorschoolse educatie?

Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat kinderen in achterstandsituaties blijvend profiteren van vroege interventie, terwijl onderzoek in Nederland steevast aantoont dat VVE geen enkel effect sorteert. Hoe is dat mogelijk? Helma Brouwers doet een poging tot duiding van dit merkwaardige fenomeen.
Meer info
3,90
PIP 90 - 2016 (Compleet nummer)

PIP 90 - 2016 (Compleet nummer)

PIP 90 - 2016 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Praktijk - Signaleren van kindermishandeling

Praktijk - Signaleren van kindermishandeling

Lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling moeten structureel worden aangeboden op onderwijs-, zorg- en welzijnsopleidingen, vinden de ministeries van VWS en OCW en de kenniscentra Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo. Bij de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede gebeurt dat al. ‘Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt’, zegt pabodocent Hans Bakker.
Meer info
3,90
Praktijk - Vertrouwen in professionals

Praktijk - Vertrouwen in professionals

In de Jeugdwet wordt beroepsregistratie als belangrijk middel gezien om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te vergroten. Dat betekent dat professionals verplicht bezig blijven zich te scholen en te reflecteren in supervisietrajecten. Het is goed dat we ons bewust zijn van de beperkte mogelijkheden van beroepsregistratie en dit niet als eindpunt beschouwen.
Meer info
3,90