PIP 97 - 2017

PIP 97 - 2017

Omschrijving

Echtscheiding - Complexe scheidingen

Echtscheiding - Complexe scheidingen

Bij complexe scheidingssituaties zijn niet alleen veel, maar ook veel verschillende professionals betrokken om ouders te helpen er samen uit te komen en te voorkomen dat kinderen in de knel raken. In de praktijk blijkt dat deze professionals er – samen of a leen – vaak niet goed uitkomen. Waar ligt dat aan?
Ze gaan te veel oplossingsgericht te werk en kunnen niet goed omgaan met de achterliggende pijn over een ontwricht leven. Dit betogen Dorien Graas en Anja Bunthof aan de hand van de inzichten van het onderzoeksproject Met elkaar, uit elkaar.
Meer info
3,90
Echtscheiding - Scheiding in beeld

Echtscheiding - Scheiding in beeld

Kinderen ondervinden last van de scheiding van hun ouders en hoe goed zij het proberen te regelen, de impact is altijd groter dan we denken.
Kinderen worstelen met loyaliteit, veiligheid, onzekerheid en raken zichzelf als kind snel kwijt. Voor hen is het van belang om zicht te krijgen op de gebeurtenissen. De methode ‘Verlies in Beeld’ biedt daar mogelijkheden voor. Met behulp van Duplofiguren en Playmobil wordt de gebeurtenis inzichtelijk gemaakt.
Meer info
3,90
Echtscheiding - Uit de praktijk van een bijzondere curator

Echtscheiding - Uit de praktijk van een bijzondere curator

In complexe scheidingssituaties kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger voor de betrokken kinderen. Vaak is deze bijzondere curator een advocaat of mediator. Bij de rechtbank in Breda is in een pilotproject ervaring opgedaan met de inzet van gedragsdeskundigen als bijzondere curator. Orthopedagoog Lijnie Reijers deed mee aan deze pilot en geeft een inkijkje in de praktijk van de bijzondere curator.
Meer info
3,90
Interview - Liesbeth Groenhuijsen

Interview - Liesbeth Groenhuijsen

‘Er zit zoveel pijn omdat de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is’
Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. In 2008 verscheen haar eerste boek over echtscheiding En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook schreef ze een voorleesboek voor kinderen van gescheiden ouders en onlangs leverde ze een bijdrage aan een boek over de bijzondere curator. Bas Levering sprak haar over de moeilijk te overschatten ellende van de vechtscheiding en over de vraag of we er met het ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan.
Meer info
3,90
Pedagogiek - Nieuw licht op opvoeden

Pedagogiek - Nieuw licht op opvoeden

In haar boek Mensen maken wil filosofe Daan Roovers een nieuw licht op opvoeding werpen. In haar waarderende bespreking laat Wilna Meijer zien dat ze met de steun van andere klassieke pedagogen een nog preciezer antwoord op haar eigentijdse opvoedingsvragen had kunnen formuleren.
Meer info
3,90
PIP 97 - 2017 (Compleet nummer)

PIP 97 - 2017 (Compleet nummer)

PIP 97 - 2017 (Compleet nummer)
Meer info
9,95