Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

2012

Omschrijving

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen

In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld waardoor we dachten dat een politieke oplossing voor het door ons gesignaleerde probleem zou komen. Wat is er in de afgelopen twee jaar veranderd? 

Meer info
3,90
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af

In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af

In onze multiculturele samenleving heb je als professional steeds vaker te maken met migrantenouders. Zij hebben, net als autochtone ouders, vragen over de opvoeding van hun kinderen. ‘Maar veel professionals vinden het lastig om op een effectieve manier het gesprek aan te gaan met deze ouders’, zegt Kaveh Bouteh van Pharos. Hoe komt dat eigenlijk? En hoe kun je zo’n gesprek wel ontspannen en zelfverzekerd ingaan

Meer info
3,90
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten

Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten

De ggz-instelling AlleKleur specialiseert zich in hulp aan cliënten uit migrantengroepen. Daarbij hanteert de instelling een methode waarbij behandeling wordt gecombineerd met werken, onderwijs en inbedding in een tweede cultuur. Volgens AlleKleur de meest effectieve manier om gezondheid van en zorg aan deze cliënten te verbeteren.
 

Meer info
3,90
Uitval allochtone studenten bij sociale studies

Uitval allochtone studenten bij sociale studies

Allochtone studenten zijn ondervertegenwoordigd bij de hbo-studies die opleiden tot hulpverlener. Er stromen maar weinig migranten in en relatief veel van hen vallen vroegtijdig af. Tegelijkertijd is er in het veld een oververtegenwoordiging van allochtone cliënten met een hulpvraag. Nederland heeft allochtone hulpverleners nodig. Wat is de oorzaak van de uitval en wat moet er gebeuren? 
Meer info
3,90