Sozio 4 - 2021

Sozio 4 - 2021

Themanummer Huiselijk Geweld

2021

Omschrijving

Met bijdragen van

 • Waarom heb je niks gezegd? Arianne Struik Hoe schuld, schaamte, loyaliteit ervoor kan zorgen dat het moeilijk is om te praten over seksueel misbruik en hoe slachtoffers daarbij geholpen kunnen worden.
 • Victim blaming door hulpverleners - Iva Bicanic
 • Met de TOP-3 methodiek kunnen cliënten en professionals samen op weg naar duurzame veiligheid - Sander van Arum
 • Angst en stress als verklaring voor seksuele misdrijven - Bernard ten Hag ·   
 • Handelingsverlegenheid - Inge Saris & Jan Vrielink 
 • Waar is de therapeut gebleven? - Bernard ten Hag 
 • Professioneel handelen bij anonieme chathulp bij huiselijk geweld -Christa Nieuwboer
 • Praten met ouders over shame sexting- Steun van professionals als eer en schaamte een rol spelen - Hilde Bakker 
 • Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door huiselijk geweld: Normstelling bij (ex)partnergeweld helpt - Amma Assante en Nelleke Westerveld
 • Behandelbehoeften van slachtoffers van mensenhandel  - Evelyn Heynen
 • Grip op geld - Blijfgroep
 • Huiselijk geweld in senryu’s - Jan Willems
 • Serious gaming - Joep Hanrath
 • Ouderverstoting: psychische mishandeling met een knuffel en een lach  - Monique Meulemans
 • Handelingsverlegenheid - Inge Saris & Jan Vrielink 
 • Wedstrijd - Arjen Bolt
 • Bewindvoerder - Lieselotte Maas
 • Het begint met gezien - Arend Jan Poelarends
 • COSA - Audrey Alards  
 • Symbolisch geweld - Jeroen Boekhoven
 • "Veiligheid eerst" en dan "werken aan herstel" -Charlotte van Besouw
 • Ervaringsverhaal van een naaste - Perle
Wat is er mogelijk? Serious Gaming voor het trainen van gesprektechnieken in het Sociaal Werk

Wat is er mogelijk? Serious Gaming voor het trainen van gesprektechnieken in het Sociaal Werk

Sociaal werkers praten veel met mensen. Een belangrijke opdracht voor hen is contact maken; duidelijk krijgen wat er speelt en hoe zij cliënten daarin kunnen begeleiden. Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt lastig.

Vaak betreft het gevoelige onderwerpen, zoals chronische armoede, huisvesting, psychische problematiek, opvoedingsvragen en delictgedrag. Kortom, een grote verscheidenheid aan vraagstukken. Dat vereist gespreksvaardigheden die doorgaans in de praktijk worden verworven. Studenten volgen stages en startende professionals ontwikkelen de gespreksvaardigheden in hun eerste baan. ‘In de praktijk leer je pas hoe je gesprekken moet voeren’, is een veelgehoord statement van studenten als zij bij hun diplomering terugblikken op vier jaar opleiding Social Work.

Meer info
3,90