Sozio 75 - 2007

Sozio 75 - 2007

2007

Omschrijving

Casus Mantelzorg

Casus Mantelzorg

Mirjam, 58 jaar, is enige dochter en met vervroegd pensioen. Ze trok altijd het meest naar haar vader (87), op wie ze ook lijkt. De ouders wonen nog geheel zelfstandig en gaan veel op vakantie. Sinds kort is de vader van Mirjam wat in de war, hij vertelt vaak hetzelfde, hij is ’s nachts onrustig, weet niet meer waar hij gebleven is bij een verhaal en wordt motorisch snel strammer. Door de stramheid valt de vader van Mirjam en kan ondanks ingeroepen hulp niet overeind komen. De moeder van Mirjam is volledig in paniek geraakt door de situatie en wil de vader van Mirjam niet terug thuis hebben.Wat is in deze situatie de beste oplossing?
Meer info
3,90
De strijd van Sonja met haar stemmen

De strijd van Sonja met haar stemmen

Sonja hoorde als kind al stemmen in haar hoofd. Toen ze op een gegeven moment fantasie niet meer van werkelijkheid kon onderscheiden, belandde ze in de psychiatrie. Ze beschrijft haar ervaringen met stemmen horen en hoe ze er met vallen en opstaan mee heeft leren leven.
Meer info
3,90
Maatschappelijke activering via honkbalclub

Maatschappelijke activering via honkbalclub

Businessclubs van sportverenigingen zijn niet alleen belangrijke contactplekken voor het bedrijfsleven, bewijst Maarten Witteveen, directeur van een zorg- en welzijnsinstelling. Hij introduceerde een non-profitsectie bij de Honkbalclub Tex Town Tigers. 

‘Of het sport is of cultuur: uiteindelijk maakt het niks uit, je hebt een voertuig nodig waar mensen elkaar ontmoeten op een andere manier dan ze gewend zijn.’

Meer info
3,90
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld

Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld

Er is geen goede opvang voor minderjarige meiden die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd met eergerelateerd geweld, betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke. Ze pleiten voor veilige
opvang en een specifiek zorgprogramma voor deze meiden.
Meer info
3,90
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg

Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg

De roep om tuchtrecht in de jeugdzorg klinkt steeds luider. Maarten Faas werkt in dit artikel uit wat
invoering zou betekenen voor de sector. Tuchtrecht voor de sector is het sluitstuk van professionalisering, meent hij. Tegelijk waarschuwt Faas voor al te overspannen verwachtingen. ‘De praktijk van de jeugdzorg is weerbarstig en onvoorspelbaar.’
Meer info
3,90