Sozio 86 - 2009

Sozio 86 - 2009

2009

Omschrijving

Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas

Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas

Ineke is gezinsvoogd en op een ochtend ontvangt ze twee cliënten, Amina en Ahmed. Hun oudste zoon Hakim is onder toezicht gesteld. Bij aanvang van het gesprek blijkt dat Ahmed Ineke geen hand wil geven. Er is met het niet geven van een hand door hen een grens overschreden, vindt een aantal teamleden. De instelling moet een visie ontwikkelen over de opvattingen rond interetnische dilemma’s. En die visie ontbreekt nu. Anderen wijzen op de grote stap die is gezet nu de ouders ontvankelijk zijn voor hulpverlening en dat het wel of niet geven van een hand van ondergeschikt belang is.
Meer info
3,90
De haat liefde verhouding tussen hulpverlener en organisatie

De haat liefde verhouding tussen hulpverlener en organisatie

Wat is de betekenis van de maatschappelijke context voor de verbinding tussen individuele hulpverleners en hun organisatie? Die vraag staat in dit artikel centraal.
Meer info
3,90
De hype van verandering in de sociale sector

De hype van verandering in de sociale sector

De sociale sector lijdt aan een dwangmatige neiging tot voortdurende reorganisatie. Maar is dynamiek wel innovatie?
Meer info
3,90
Geef social worker meer ambachtelijke handelingsruimte

Geef social worker meer ambachtelijke handelingsruimte

Sluipenderwijs is de sociale professional zo een functionaris aan het worden die volgens vooraf
opgelegde protocollen, afvinklijsten en programma’s te werk moet gaan. Marc Räkers roept nieuwe
professionals op ‘vanuit hun ambachtelijk beroepsbewustzijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen handelingsruimte weer op te eisen’.
Meer info
3,90
Management in welzijnsorganisaties

Management in welzijnsorganisaties

Steeds vaker worden organisaties uit de welzijnssector geconfronteerd met vragen en verplichtingen rond onderwerpen als kwaliteitszorg, klantgerichtheid, prestaties noteren, procescontrole en accountability. Hoe zijn deze managementtrends opgekomen en welke problemen gaan ermee gepaard? En welke mogelijkheden hebben welzijnsorganisaties om met deze managementideeën constructief aan de slag te gaan.
Meer info
3,90
Onderzoek agressie tegen hulpverlener veiligheidsbeleid

Onderzoek agressie tegen hulpverlener veiligheidsbeleid

Sozio en beroepsvereniging PHORZA hebben een online enquête gehouden naar agressie jegens hulpverleners. In welke mate hebben ze te maken met verbale agressie, bedreigingen en fysiek geweld? Is er een veiligheidsbeleid in de organisatie en werkt dit? Afra Groen, PHORZA-bestuurslid, brengt de belangrijkste resultaten voor het voetlicht.
Meer info
3,90
Pleidooi voor-assertievere opstelling hulpverlener

Pleidooi voor-assertievere opstelling hulpverlener

Is de hulpverlener enkel lijdzaam slachtoffer van verandering en verzakelijking in zijn werk? Of heeft hij meer zelf in de hand dan hij denkt? Ard Vreugdenhil betoogt waarom hij vindt van wel. ‘Speel het spel maar hard mee!’
Meer info
3,90
Preventie bun out beginnend social workers

Preventie bun out beginnend social workers

Het schrikbeeld van jonge afgestudeerden. Jong en enthousiast aan de slag gaan en snel opgebrand raken als sociale professional. Hoe herken je burn-out, wat zijn de stressoren en risicofactoren en welke voorzorgsmaatregelen kunnen hulpverleners en managers nemen?
Meer info
3,90