Sozio 93 - 2010

Sozio 93 - 2010

2010

Omschrijving

De social worker als ouderenwerker

De social worker als ouderenwerker

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zouden ze in de complexe moderne samenleving veel baat hebben bij een coach en adviseur. De hogere sociaalagogische opleidingen moeten inspringen op deze behoefte en passend onderwijs aanbieden om deze adviseurs op te leiden, vindt Klaas Smid.
Meer info
3,90
Hoe kunnen hulpverleners omgaan met zingevingsvragen

Hoe kunnen hulpverleners omgaan met zingevingsvragen

Hulpverleners krijgen te maken met levensvragen van cliënten. Voor de beantwoording ervan kunnen ze niet altijd meer terugvallen op de traditionele levensbeschouwelijke kaders. Toch kunnen we
anno 2010 met een gedeeld ethisch referentiekader ingaan op zingevingsvragen. Een reflectieoefening in het omgaan met emoties illustreert dit.
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie methodisch hulpverlenen

Opleidingskwalificatie methodisch hulpverlenen

Hoe gaat dat in zijn werk op de opleidingen SPH, inhoud geven aan de nieuwe opleidingskwalificaties? In dit artikel zet Huib Giltay Veth van de Hogeschool van Amsterdam het
vergrootglas op de kwalificatie methodisch hulpverlenen.
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie onderzoeken

Opleidingskwalificatie onderzoeken

Hoe gaat dat in zijn werk op de opleidingen SPH, inhoud geven aan de nieuwe opleidingskwalificaties?Janneke Wubs peilde bij de Haagse Hogeschool naar de manier waarop de kwalificatie onderzoeken gestalte krijgt. ‘Studenten moeten onderzoek kunnen doorgronden.’
Meer info
3,90
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin

Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin

Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met 12+ jeugd? En wat kunnen de CJG’s leren van inspirerende voorbeelden uit het buitenland?
Meer info
3,90
Wat is waarde van Cap J

Wat is waarde van Cap J

Wat is de waarde van het CAP-J? (Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek van cliënten in de Jeugdzorg). Een reactie op de bijdrage daarover in Sozio 92 (februari 2010). ‘Een hulpverleningssector die zichzelf serieus neemt, kan volgens ons anno 2010 eigenlijk niet zonder classificatiesysteem.’
Meer info
3,90