Sozio 96 - 2010

Sozio 96 - 2010

2010

Omschrijving

Functional Family Therapy Methodiek

Functional Family Therapy Methodiek

Sla een brug tussen de praktijk en de bestaande evidence-based practice methoden. En zorg dat je hulpverleners goed opleidt om deze methoden in te zetten. Astrid van Dam illustreert aan de hand
van het programma Functional Family Therapy hoe dat zou kunnen.
Meer info
3,90
Herwaardeer de residentiele zorg

Herwaardeer de residentiele zorg

Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte spoor kwam. Vervolgens blijkt de residentiële zorg zijn eindstation. Indiceer residentiële zorg in een eerder stadium, betoogt Chantal van der Pol-Weynschenk.
Meer info
3,90
Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk

Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk

Justinus van der Brugghen is vooral bekend geworden vanwege de val van zijn kabinet ten gevolge van de schoolstrijd, een hevig conflict over de vormgeving van het Nederlandse onderwijsbestel.
Nauwelijks bekend is het gedachtegoed van Van der Brugghen over misdaad en straf. Zijn visie op de inrichting van het Nederlandse gevangeniswezen blijkt niet alleen groots, maar ook verrassend actueel.
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren

Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren

Geef je ogen en oren de kost. Stel je open voor signalen uit de leefomgeving van je cliënten.
Daarmee ben je als SPH’er in staat vroegtijdig risicofactoren te onderkennen. Wat doe je vervolgens
met deze signalen? Ga je ze onderzoeken en onder de aandacht brengen bij collega’s? Neem je
initiatieven tot het ontwikkelen en implementeren van preventieactiviteiten?
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie professioneel samenwerken

Opleidingskwalificatie professioneel samenwerken

De moderne SPH’er beweegt zich meer en meer in een ambulant werkveld. Wat vergt dat van zijn vermogen om professioneel samen te werken? En hoe bereidt de opleiding de aankomend professional hier op voor?
Meer info
3,90