Sozio 98 - 2011

Sozio 98 - 2011

2011

Omschrijving

Gerard Kempe pionier sociaalwerk

Gerard Kempe pionier sociaalwerk

Het berechten van delinquenten is geen sinecure. Deskundigen spreken zelfs over ‘de kunst van het straffen’. Iemand die zich bijna heel zijn leven lang met deze ‘kunst’ heeft bezighouden is de criminoloog Gerrit Kempe, vertegenwoordiger van de ‘Utrechtse School’.
Meer info
3,90
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen

Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen

De jeugdzorg staat aan het begin van veel organisatorische vernieuwingen. Laten we eerst een debat voeren over de belangrijkste uitgangspunten, vindt Maarten Faas. Wat mag de samenleving de komende vijf jaar van de jeugdzorg verwachten?
Meer info
3,90
Jonge kinderen bewust maken van risico's alcoholgebruik

Jonge kinderen bewust maken van risico's alcoholgebruik

Studenten van Windesheim doen verslag van hun voorlichtingsopdracht voor de minor verslavingskunde. Maandagochtend in de klas: ‘Ik had van het weekend een feest en ik was dronken, man!’ Een veelvoorkomende zin op de maandagochtend op school. Regelmatig komen jongeren in aanraking met alcohol, drinken zij te veel en vinden dit voornamelijk stoer om hiermee te beginnen.

Dit artikel gaat over alcoholgebruik onder jongeren. In Nederland is alcoholgebruik onder jongeren maatschappelijk geaccep￾teerd en zorgt voor vele problemen bij het op￾groeiende kind. 
Alcoholgebruik op jonge leeftijd komt steeds vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan de ‘zuipketen’ die illegaal ontstaan en waarin jongeren zich voor weinig geld in kunnen drinken. Wij denken dat 
jongeren te weinig op de hoogte zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol op jonge leeftijd. Om deze reden hebben wij een voorlichting ontwikkeld, waarin wij jonge kinde￾ren in de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar, bewust maken van de risico’s van het gebruik van alcohol. 

 

Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie innoveren

Opleidingskwalificatie innoveren

De kwalificatie ‘innoveren’ vraagt nogal wat van SPH-studenten,constateren Mariëlle van Hest en Frans Jespers. Ze beschrijven hoe in de voltijdopleiding bij Avans het verwerven van deze kwalificatie gestalte krijgt.
Meer info
3,90
Vergrijzing in de verslavingszorg

Vergrijzing in de verslavingszorg

Het aandeel van ouderen in de verslavingszorg is de laatste jaren gestegen. Hoe ziet de  hulpverlening aan hen eruit? Wat zijn de uitgangspunten?
Meer info
3,90
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren

Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren

Je kunt alcohol niet uit het leven van jongeren bannen. Maar je kunt hen wel meer bewust maken van de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik. Studenten van Windesheim doen verslag van hun
voorlichtingsopdracht voor de minor verslavingskunde.
Meer info
3,90
Wat gebeurt er bij verslaving in het brein

Wat gebeurt er bij verslaving in het brein

De werking van ons brein staat volop in de belangstelling. Ineke Schippers zet in dit artikel grondig uiteen wat zich in onze hersenen afspeelt bij het gebruik van verslavende middelen als alcohol en drugs.
Meer info
3,90