WTA 2020-2

WTA 2020-2

2020

Omschrijving

Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Het praktijkgericht onderzoek ‘Als je kan… Pak me dan!’ richt zich op passende interventies die leerkrachten kunnen inzetten ter bevordering van leesmotivatie en leesinteresse bij leerlingen met een ASS. Participanten waren 36 leerlingen met ASS in de groepen 4/5, 5, 6 en de praktijkgroep van een school voor speciaal onderwijs. Op basis van data-analyse, literatuuronderzoek en interviews met experts kwam het leesgesprek naar voren als passende interventie.

Meer info
3,90