12 Specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt

12 Specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt

Productgroep Ouderschapskennis 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat het voor ouders betekent om zich met hun kind te melden bij een ambulante jeugdhulpverleningsinstelling kwam in hoofdstuk 11 uitgebreid aan bod. Ambulante hulpverlening aan kinderen en hun ouders beperkt zich niet tot diverse vormen van jeugdhulpverlening, zoals de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Ouders bezoeken bijvoorbeeld met hun kinderen ook huisartsen en poliklinieken van ziekenhuizen of van jeugd-ggz-instellingen. Het raakt de kwetsbaarheid van ouders extra wanneer een lichamelijke of psychische ziekte van hun kind wordt vermoed. Een bezoek aan een huisarts of polikliniek levert ouders vaak extra stress op die niet alleen verband houdt met de angst voor een ziekte of afwijking bij hun kind. Je met je kind melden bij een arts of een medische instelling geeft ouders extra spanning, zoals bij de eerder besproken ambulante jeugdhulpverlening, omdat ze zich daarmee in hun 'ouderschaps-keuken’ laten kijken. Ziekenhuizen en ggz-instellingen nemen ook kinderen en jeugdigen op voor onderzoek en behandeling en hoewel men in deze sectoren de term ‘uithuisplaatsing’ niet gebruikt, dragen ouders ook dan de zorg en daarmee de opvoeding van hun buitenshuis verblijvende kind enige tijd over aan professionals. Zoals in de vorige hoofdstukken beschrijven we ook hierbij enkele belangrijke aspecten van de betekenis daarvan voor ouders, voor professionals en voor hun hulpverleningsrelatie.