25 werkvormen leesbevordering - voor het voortgezet onderwijs

25 werkvormen leesbevordering - voor het voortgezet onderwijs

2020 | www.debibliotheekopschool.nl
Gratis

Omschrijving

Het doel van deze werkvormen is het bevorderen van de leescultuur in de klas.

Alle werkvormen zijn geschikt voor het vmbo, waarbij de docent of leesconsulent deze naar eigen inzicht kan aanpassen voor de leeftijd of het leesniveau van de betreffende klas.

De werkvormen zijn geïnspireerd op de pdf 25 korte werkvormen voor de Boekenkring voor het po.

Algemeen

Voor het bevorderen van de leescultuur en de leesmotivatie gelden in het algemeen de volgende uitgangspunten

Goede werkvormen:

• sluiten aan bij interesses van de leerling

• maken het belang van lezen duidelijk

• zorgen voor sociale interactie rondom teksten en boeken

• ondersteunen het gevoel van autonomie

• versterken het competentiegevoel.