5 Het je verplaatsen in de positie van de ouder

5 Het je verplaatsen in de positie van de ouder

Productgroep Ouderschapskennis 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In opleidingen voor professioneel werk met kinderen krijg je inzicht in wat kinderen nodig hebben en leer je om je goed op kinderen af te stemmen. Je leert ook pedagogische en didactische vaardigheden. Vakken als ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en leertheorie liggen daaraan ten grondslag. Met die kennis als basis ga je aan de slag met andermans kinderen die voor zorg of hulp aan jou worden toevertrouwd.
De illusie die soms wordt gewekt is dat het met het kinderen wel goed komt op voorwaarde dat de opvoeder inspeelt op hun behoeften. Dit wordt dan 'handelen in het belang van het kind’ genoemd. Een uitspraak die we in de inleiding van dit boek al even kritisch onder het vergrootglas hielden. Gebruik ervan leidt naar onze mening tot verwarring, onzekerheid en strijd. Het beperkt de opvoeder tot voorwaardenschepper. De opvoeder wordt als het ware een instrument dat condities moet scheppen ten gunste van de kinderontwikkeling.