6 - De invloed van ervaringen, emoties en visies

6 - De invloed van ervaringen, emoties en visies

Productgroep Ouderschapskennis 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ervaringen met je eigen en andere ouders en de daaraan gekoppelde emoties bepalen deels je houding tegenover ouders die je in je werk tegenkomt. Die houding wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door emoties die kinderen en ouders bij je oproepen en door de visie van je collega’s of de organisatie op ouders.
Dat oproepen van emoties gebeurt soms bewust en soms minder bewust, soms nauwelijks merkbaar en dan weer heftig. Het kan leiden tot een overidentificerende, of juist sterk moraliserende of zelfs afkeurende houding naar ouders of kinderen.
We spreken gemakkelijk over 'lastige ouders’ alsof dat een eigenschap van ouders zelf is. Hoewel sommige ouders zich soms terecht als een lastige ouder opstellen vanuit de overtuiging dat hun kind iets nodig heeft, zegt het doorgaans meer over degene die een dergelijke term gebruikt. Het woord ‘lastig’ heeft dan namelijk betrekking op de mate van ‘last’ die een professional van een bepaalde ouder of ouders heeft. Het is meestal een persoonlijke emotie in een specifieke context, maar het kan ook een gedeelde emotie in een bepaalde context zijn, zoals je werkkring.