7S en oudergericht werken

7S en oudergericht werken

Productgroep Ouderschapskennis 2016-2
Wim Goossens | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Twee eerdere artikelen van mijn hand - ‘De oudergerichteprofessional’ (2014) en ‘De ouder-gerichte organisatie’ (2015) - hadden als focus hoe de professional en zijn organisatie hun oudergerichtheid tot uitdrukking brengen. Mijn aandacht verschoof dus van ouders naar professionals en organisaties. Dit gebeurde vanuit de overtuiging dat methodische ouderbegeleiding alleen dan gedijt wanneer ouders de professional ontmoeten in een organisatie die oudervriendelijk en ouder-sensitief is en op ouders betrokken. In dit artikel ga ik eerst kort in op het International Parenting Program (IPP). Daarna licht ik het yS-model toe en hoe dit kan worden gebruikt. Ik bespreek elke S afzonderlijk: wat is de kern ervan en hoe verhoudt die zich tot de gewenste oudergerichtheid? Tot slot doe ik suggesties voor toepassing van het model.

Een belangrijke impuls voor meer interesse in de organisatorische kant van de oudergerichtheid was mijn participatie namens Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies en Educatie, in een Europees samenwerkingsverband: het International Parenting Program (IPP) van hogescholen en universiteiten uit Finland, Malta, Litouwen, België, Nederland en Schotland. Daar werd afgesproken dat Zuyd Hogeschool het voortouw zou nemen rond het thema Organisation Development towards Parents en inmiddels hebben we voor dat concrete doel een instrument ontwikkeld, een tool, aan de hand van het organisatiekundige yS-model*.